วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คืนเงินสดให้กองถ่ายภาพยนตร์ระดับโลก แลกใช้ไทยเป็นโลเกชั่น

“กอบกาญจน์” เสนอแผนคืนเงินสดให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ จากทั่วโลกที่มาใช้ไทยเป็นโลเกชั่น ด้วยวิธีคืนเงินสดให้ 15–20% ของเงินที่นำมาลงทุนและใช้จ่าย เหตุ “สตาร์วอร์ส” หอบกองถ่ายทำหนีไปอังกฤษ ลุยจับมือกระทรวงเกษตรฯ ปั้นท่องเที่ยววิถีเกษตร ดันรายได้เกษตรกรเพิ่ม 20% ในปี 2560

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาการสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูด กองถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลก ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ (โลเกชั่น) ด้วยวิธีการคืนเงินสดให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ทันที ที่ได้เข้ามาใช้จ่ายและลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย วงเงินไม่ต่ำกว่า 100-200 ล้านบาท โดยจะให้คืนเงินสดให้ในสัดส่วน 15-20% ของวงเงินที่ใช้ในไทย แนวคิดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่าไทยพลาดจากการถูกเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ “สตาร์วอร์ส” ที่ตัดสินใจไปใช้สถานที่ของประเทศอังกฤษ เพราะมีการให้สิทธิประโยชน์ที่ดีและมากกว่าไทยจะสามารถให้ได้ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบเรื่อง และรู้สึกเสียดายมาก

ดังนั้น จึงคิดว่าต้องมีวิธีการดึงดูดกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติและวิธีการคืนเงินสดให้ทันที เป็นแรงจูงใจที่ดี ที่หลายๆประเทศเลือกวิธีการนี้ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์ ได้ไปถ่ายทำที่เม็กซิโก ซึ่งรัฐบาลเม็กซิโกจ่ายเงินสดคืนให้ในจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่กำหนดให้ต้องมีนักแสดงชาวเม็กซิกันร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว และเนื้อหาต้องเป็นบวกกับประเทศด้วย โดยจะเสนอให้จัดสรรงบมาไว้ที่กรมการท่องเที่ยวปีละ 300 ล้านบาท เพื่อใช้ในกรณีดังกล่าว การที่มีภาพยนตร์ระดับโลกมาถ่ายทำ จะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว ในระยะยาวยังเป็นการสร้างการรับรู้ ให้ทั่วโลกเห็นถึงภาพลักษณ์ของไทย ที่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์โลก และจะเกิดการตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ตามมา โดยเฉพาะภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ที่มีคนดูทั่วโลกในช่วง 5-8 ปี มากถึง 1,000 ล้านคน

นางกอบกาญจน์กล่าวว่า กระทรวงฯได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนโครงการท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพ เน้นกระจายรายได้ ให้เกษตรกรและชุมชน และตั้งเป้าปี 2560 เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 10-20% จากรายได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกร สำหรับการท่องเที่ยววิถีเกษตร เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ทั้งคนไทย และต่างชาติ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้นปี 2558 นำร่อง 4 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด อาทิ จังหวัดนครปฐม นครศรีธรรมราช ระยะกลาง ปี 2559 กำหนดพื้นที่อีก 9 จังหวัด เป็นพื้นที่ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด อาทิ ลำปาง น่าน สมุทรสงคราม ระยะยาว ปี 2560 ขยายโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 คลัสเตอร์ และกระจายไปในทุกภูมิภาค

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการฯจะพยายามทำให้เกษตรกรสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าเกษตรและชุมชน คาดว่าใน 3 ปี จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จากปกติมีรายได้จากภาคเกษตร 60% และรายได้นอกภาคเกษตร 40% ก็จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากภาคเกษตร 50% และรายได้นอกภาคเกษตร 50% ของรายได้ต่อครัวเรือนต่อปี ของเกษตรกร 150,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี.

“กอบกาญจน์” เสนอแผนคืนเงินสดให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ จากทั่วโลกที่มาใช้ไทยเป็นโลเกชั่น ด้วยวิธีคืนเงินสดให้ 15–20% ของเงินที่นำมาลงทุนและใช้จ่าย เหตุ “สตาร์วอร์ส”... 11 ส.ค. 2558 02:44 11 ส.ค. 2558 02:44 ไทยรัฐ