ข่าว
100 year

สภา กห.เคาะแผนแม่บท 10 ปี เสริมเขี้ยวเล็บทันสมัย-พร้อมรบ

ไทยรัฐออนไลน์24 มิ.ย. 2558 23:16 น.
SHARE

สภากลาโหม เคาะแผนแม่บทปฏิรูปบริหารปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ระยะ 10 ปี เน้นเสริมเขี้ยวเล็บกองทัพต้องทันสมัย-พร้อมรบ และเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่...

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 58 ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม 2558-2567 ระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ โดยเน้นความคล่องตัว ทันสมัย ปฏิบัติภารกิจที่มีความหลากหลายเพื่อให้กระทรวงกลาโหมมีการปฏิรูปไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ ทั้งทางความคิดและการปฏิบัติ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ตอบสนองเป้าหมายและวิสัยทัศน์ รวมถึงปรับโครงสร้าง ปรับโอนแปรสภาพ ยุบเลิก ปรับมาตรฐานและเพิ่มความสมบูรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถกองทัพให้ทัดเทียมในภูมิภาค

พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ได้ให้นโยบายในปี 2558 ให้มุ่งเน้นเสริมสร้างความพร้อมรบทุกด้าน และดำรงขีดความสามารถของกองทัพให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศ และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและ คสช. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปฏิรูปประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนปี 2559 จะพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจให้หลากหลายให้เป็นกองทัพอเนกประสงค์สามารถทำการรบผสมเหล่า สามารถปฏิบัติรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความร่วมมือกับต่างประเทศ ส่วน ปี 2560 เป็นการพัฒนาศักยภาพกองทัพเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาระบบกำลังสำรอง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์

โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในปี 2561 จะเน้นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพไปสู่ความทันสมัย ด้วยการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ปรับให้สอดรับกับหลักนิยมภารกิจ และอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น ส่วนปี 2562 เน้นการปรับปรุงโครงสร้างกำลังกองทัพให้สามารถรองรับภัยคุกคามได้ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ปรับรูปแบบโครงสร้างของหน่วยให้เหมาะสมต่อการบังคับบัญชาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างให้สอดรับกับการบริหารราชการยุคใหม่เหมือนกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สภากลาโหมประชุมสภากลาโหมคงชีพ ตันตระวาณิชย์โฆษกกลาโหมแผนแม่บทการปฏิรูปปรับปรุงโครงสร้างกระรวงกลาโหมประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกฯและรมว.กลาโหมเสริสร้างความพร้อมรบป้องกันประเทศจัดหายุทโธปกรณ์ข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมือง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้