วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ลุ้น "ไทยทีวี" จอดำหรือไม่ 22 ก.ค.นี้

ลุ้น "ไทยทีวี" จอดำหรือไม่ 22 ก.ค.นี้

  • Share:

นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติให้สำนักงาน กสทช.ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังบริษัท ไทยทีวี จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลช่อง 15 โลก้า และช่อง 17 ไทยทีวี ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของ กสท. ตามขั้นตอนใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีมติ (22 มิ.ย.-22 ก.ค.) ถ้าไม่ปฏิบัติตามบอร์ด กสท.จะเสนอพักใช้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลทั้ง 2 ช่อง

“ไทยทีวีจะยกเลิกประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามมติบอร์ด กสท. และมีมติให้ยกเลิก ซึ่งใน 30 วัน ไทยทีวีต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ค่าประมูลทีวีดิจิตอลอีก 1,634 ล้านบาท และเยียวยาผู้บริโภค ซึ่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก็ยังไม่เห็นชอบแผนเยียวยา แต่บอร์ด กสท.มีมติให้ไทยทีวีแจ้งผู้บริโภคด้วยการใช้อักษรตัววิ่งบนจอทีวีว่าจะยกเลิกการประกอบกิจการ และให้ไปรับชมได้ในช่องใด หากไม่ดำเนินการใดๆหลังวันที่ 22 ก.ค.นี้ บอร์ด กสท.ก็ต้องมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต ซึ่งส่งผลกระทบต่อใบอนุญาตทีวีดาวเทียม เพราะขาดคุณสมบัติตามไปด้วย”

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ทำหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 7 ช่อง ได้แก่ ช่องนาว, เนชั่นทีวี, อสมท, วอยซ์ทีวี, โลก้า, ไทยทีวี ให้จัดทำและจัดส่งกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคมายัง กสทช. เพื่อให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณา อีกทั้งยังมีคำสั่งตักเตือนและปรับวันละ 20,000 บาท และเร่งรัดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลติดตั้งสถานีฐานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การแจกแจงรายได้ระหว่างทีวีระบบอนาล็อกกับระบบดิจิตอล สำหรับใบอนุญาตที่มีการออกอากาศแบบคู่ขนาน โดยใช้หลักการการเข้าถึงทีวีดิจิตอลเป็นเกณฑ์การคำนวณ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้