Thairath Logo
กีฬา

โดนพักงาน! ‘เจ้าคณะราชบุรี’

Share :

ฝ่ายมหานิกาย-ไม่ร่วมมือ ทำโครงการ ‘หมู่บ้านศีล5’

เจ้าคณะภาค 15 สั่งพักงาน “พระธรรมปัญญาภรณ์” จากเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (มหานิกาย) ลือสะพัดสาเหตุมาจากไม่สนองงานคณะสงฆ์ในโครงการหมู่บ้านศีล 5 ขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรายงานความคืบหน้าหมู่บ้านศีล 5 ต่อ มส. มีสมาชิก
สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 9 ล้านคน

วงการสงฆ์ฮือฮา มหาเถรสมาคมมีคำสั่งพักงานพระระดับเจ้าคณะจังหวัดในครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 11 พ.ค.ว่า พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ในฐานะเจ้าคณะภาค 15 มีคำสั่งพักงาน พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ จ.ราชบุรี จากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (มหานิกาย) พร้อมทั้งแต่งตั้งพระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี ในฐานะรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คำสั่งพักงานเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงการคณะสงฆ์ว่าสาเหตุมาจากที่พระธรรมปัญญาภรณ์ ไม่สนองงานคณะสงฆ์ในการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช และเมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ราชบุรี ได้ทำหนังสือรายงานมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ด้วยว่าเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีได้สั่งให้คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ไปลบข้อมูลการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบของทางวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และให้มากรอกข้อมูลใหม่กับเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีไม่มีการดำเนินการโครงการนี้อย่างจริงจัง ทั้งยังไม่มีการสั่งการคณะสงฆ์ให้ดำเนินการ ที่ผ่านมา พศจ.ราชบุรี ดำเนินการร่วมกับคณะสงฆ์บางอำเภอเท่านั้น

วันเดียวกัน ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสมเกียรติ ธงศรี ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวภายหลังการประชุม มส.ว่า เรื่องการพักงานเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี มีการรายงานต่อ มส.ไปแล้วเมื่อการประชุมวันที่ 30 เม.ย. ส่วนการประชุมครั้งนี้ มส.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งพระครูอนุสิฐธรรมสาร (อนันต์ จนฺทาโภ) วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน ในฐานะรองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระปริยัติโมลี (ชูชาติ สิริธมฺโม) วัดสารนาถธรรมาราม จ.ระยอง เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธรรมยุต) พระครูปิยธนาทร (วิษณุ ปิยธโน) วัดอมรินทราราม จ.ราชบุรี เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต)

นายสมเกียรติกล่าวต่อไปว่า ในการประชุมครั้งนี้ยังมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต่อ มส. โดยจากการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ส.ค.2557-พ.ค.2558 พบว่า มีจังหวัดเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 77 จังหวัด มีหมู่บ้านเข้าร่วม 29,175 หมู่บ้าน มีตำบลเข้าร่วม 4,608 ตำบล มีอำเภอเข้าร่วม 731 อำเภอ มีสถานศึกษาเข้าร่วม 10,708 แห่ง มีประชากรเข้าร่วม 9,834,744 คน และเกิดอาสาสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 21,549 คน มีพระภิกษุเป็นอาสาสมัครป้องกันพระพุทธศาสนาจำนวน 1,669 รูป นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2557 พบว่า ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักศีล 5 ประชาชนได้นำหลักศีล 5 ไปปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตได้ รวมทั้งพัฒนาจิตใจให้มีเหตุผลต่อการดำรงชีวิต ทำให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ในขณะเดียวกัน ประชาชนยังมีข้อเสนอแนะต่อโครงการดังกล่าวว่าเป็นโครงการที่ดี ทุกภาคส่วนควรสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง เพราะเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และควรประชาสัมพันธ์การรับรู้ให้ทั่วถึงมากกว่านี้

อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมปัญญาภรณ์ไพบูลย์ ชินวํโสโดนพักงานเจ้าคณะราชบุรีราชบุรีมหานิกายโครงการหมู่บ้านศีล5สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สนองงานคณะสงฆ์