ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่งหน.คสช.ที่ 5/2558 เพิ่มทหาร-อส.ทพ.เป็น ผช.เจ้าพนักงานฯ

  ไทยรัฐออนไลน์16 เม.ย. 2558 18:15 น.
  SHARE

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2558 แก้ไขคำสั่ง หน.คสช.ที่ 3/2558 โดยมีการเพิ่ม ทหารกองประจำการ และอาสาสมัครทหารพราน เป็น ผช.เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย...

  วันที่ 16 เม.ย.2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2558 เรื่องแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 ใจความว่า

  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2558

  เรื่องแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558

  ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ 1 เม.ย.2558 นั้น

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้า คสช.โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคำสั่งให้ต่อไปนี้

  ข้อ 1 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ 1 เม.ย.2558 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

  "ข้อ 2 ในคำสั่งนี้

  "เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย" หมายความว่า ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่กว่าชั้นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ขึ้นไป ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามคำสั่งนี้

  “ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย” หมายความว่า ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศต่ำกว่าชั้นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ลงมานั้น และ หมายความรวมไปถึงทหารประจำการ ทหารกองประจำการ และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งหัวหน้า คสช.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า คสช.แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามคำสั่งนี้

  สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558  
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหน.คสช.ราชกิจจานุเบกษาผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยทหารกองประจำการอาสาสมัครทหารพรานแก้ไขคำสั่งข่าวการเมืองข่าวไทยรัฐออนไลน์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07:30 น.