ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ศรีราชา' นั่ง ปธ.ผู้ตรวจฯ คนใหม่

  ไทยรัฐออนไลน์31 มี.ค. 2558 17:45 น.
  SHARE

  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ศรีราชา" นั่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ พร้อมแต่งตั้งให้ "บูรณ์ ฐาปนดุลย์" นั่งผู้ตรวจฯ แทน "ผาณิต" หลังพ้นตำแหน่งแล้ว...

  วันที่ 31 มี.ค.58 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า วันนี้ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นำส่งสำเนาพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งรับสนองพระบรมราชโองการโดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาเพื่อทราบ

  อย่างไรก็ดี เนื่องจาก นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ความเห็นชอบ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน และต่อมาผู้ตรวจการแผ่นดินจำนวนสองคนและผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ศรีราชา วงศารยางกูร ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และแต่งตั้งให้ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โปรดเกล้าศรีราชา วงศารยางกูรประธานผู้ตรวจการแผ่นดินบูรณ์ ฐาปนดุลย์ผู้ตรวจการแผ่นดินรักษเกชา แฉ่ฉายข่าวข่าวการเมืองไทยรัฐออนไลน์

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้