วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เก๋ง-ปิกอัพโล่ง กฎใหม่ขนส่ง แชร์แตกตื่นแจงไม่เกี่ยวต้องมีที่จอด (ชมคลิป)

เก๋ง-ปิกอัพโล่ง กฎใหม่ขนส่ง แชร์แตกตื่นแจงไม่เกี่ยวต้องมีที่จอด (ชมคลิป)

  • Share:

กรมการขนส่งทางบกแจง “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกใหม่” หลังแชร์กัน ว่อนโลกออนไลน์ ยืนยันรถเก๋งและรถปิกอัพจดทะเบียนได้ตามปกติ ส่วนรถยนต์นั่ง และรถบรรทุกส่วนบุคคล ที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กก. ต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ขนส่ง แต่มีไว้ใช้งานส่วนตัว ต้องมาจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ต้องแนบหลักฐานการเงิน-ที่จอดรถเพิ่มเติมตามที่ราชการกำหนด มีผลบังคับใช้ 23 มี.ค.58 นี้เป็นต้นไป

กรณีมีการแชร์ระเบียบกรมขนส่งทางบกใหม่ ที่ว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 มี.ค.เป็นต้นไป หลังจากมีการส่งข้อความต่อๆกันในโลกออนไลน์ตลอดวันว่า เป็นการออกระเบียบของกรมขนส่งทางบกใหม่ เพื่อจำกัดและควบคุมการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลที่จะทำให้ผู้ที่จะซื้อรถยนต์และจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 2 ปี และเอกสารทางการเงิน รวมทั้งยังกำหนดให้มีสถานที่จอดรถที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตรด้วย จนสร้างความแตกตื่นแก่ผู้คนโดยทั่วไป

ต่อกรณีดังกล่าว นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 23 มี.ค.ว่า การแก้ไขการจดทะเบียน พ.ร.บ.รถยนต์ 2558 ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.58 นั้น ยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถเก๋ง รถบรรทุกส่วนบุคคล รถปิกอัพ ที่ประชาชนใช้และจดทะเบียนอยู่แต่อย่างใด การจดทะเบียนรถยนต์เหล่านี้ยังคงดำเนินการเช่นเดิมดังที่เคยปฏิบัติกันมา

นายสุชาติกล่าวต่อว่า ในส่วนของรถยนต์นั่งและรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กก. ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่ และไม่ได้มีไว้เพื่อการประกอบการขนส่ง หากจะจดทะเบียนเป็นรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่ราชการกำหนด ซึ่งผู้ขอต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าจะใช้รถดังกล่าวเพื่อการส่วนตัวโดยแท้จริง โดยต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติม อันได้แก่ หลักฐานการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 2 ปี หลักฐานแสดงฐานะการเงินที่มั่นคงและความจำเป็นต้องใช้รถขนาดใหญ่ เพื่อการส่วนตัว ภาพถ่ายตัวรถพร้อมรายละเอียด ขนาดสัดส่วนและขนาดของรถจากบริษัทผู้ผลิต หลักฐานแสดงที่จอดรถ ได้แก่ ภาพถ่ายสถานที่จอดรถ ที่มีเนื้อที่จอดรถไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร แผนที่แสดงที่จอดรถ และหนังสือรับรองการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามที่ทางราชการกำหนด โดยเจ้าหน้าที่จะมีการออกตรวจสถานที่จอดรถและหลักฐานต่างๆ ตามที่กำหนด เพื่อป้องกันการนำรถขนาดใหญ่ เช่น รถบัส รถสิบล้อ มาขอจดทะเบียนเป็นรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์แล้วนำไปใช้ประกอบการขนส่งผิดกฎหมาย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวอีกว่า ส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,600-2,200 กิโลกรัม ที่เป็นรถที่ใช้ส่วนบุคคลไม่ได้ใช้เพื่อการประกอบการขนส่ง สามารถยื่นขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์ จากเดิมที่ต้องยื่นจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และต้องขออนุญาตประกอบการขนส่งด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ที่มีการพัฒนาจนเป็นเหตุให้รถยนต์ส่วนบุคคลมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มีรถไว้เพื่อการประกอบการขนส่ง โดยประชาชนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนและภาษีรถ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8703 หรือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้