วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถาบัน “วิทยสิริเมธี” ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นนักวิทย์-นักวิจัยชั้นนำระดับสากล

สถาบัน “วิทยสิริเมธี” ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นนักวิทย์-นักวิจัยชั้นนำระดับสากล

  • Share:

ปตท.แนะนำสถาบัน “วิทยสิริเมธี” ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานใหญ่ ปตท. พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกกับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อร่วมกันสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://raist.pttplc.com (ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 ก.พ. 58) รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ที่นั่งเท่านั้น 

โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก และมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมงาน “Vidyasirimedhi Institute Open House 2015” ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ตรงข้ามเซ็นทรัล ลาดพร้าว ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต) โดยงานนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ทราบถึงการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อที่สถาบันฯ หลักสูตรการเรียนการสอน หัวข้องานวิจัย และการให้ทุนการศึกษา ฯลฯ

ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. มีเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้กับประเทศ ที่เน้นการวิจัยอย่างเข้มข้น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้รับพระราชทานนามสถาบันฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “สถาบันวิทยสิริเมธี” แทนชื่อเดิมที่รู้จักกันในนาม สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง หรือ RAIST เพื่อให้เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยอย่างเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดสอนในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยมีแผนการเปิดการเรียนการสอนภาคแรกในวันที่ 18 สิงหาคม 2558

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันฯ ผ่านทางเว็บไซต์ http://raist.pttplc.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัทธร เทพชาตรี หรือ คุณจอสลิน จารุมนต์ เบอร์ 02-537-2007-8