วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการขนส่งทางบก ลงดาบแท็กซี่อูเบอร์แล้ว (ชมคลิป)

ประชาชนที่ใช้บริการแท็กซี่อูเบอร์เอ็กซ์ หรือแท็กซี่ป้ายดำ อาจจะต้องหยุดใช้บริการ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกชี้ชัดว่า เป็นบริการที่ผิดกฎหมาย และสั่งให้หยุดบริการแล้ว

วันที่ 8 ธ.ค. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หารือกับผู้แทน บริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรียกรถแท็กซี่ 3 ราย ได้แก่ แกร็บแท็กซี่  อีซี่แท็กซี่ และอูเบอร์ประเทศไทย โดยกรมการขนส่งทางบกสั่งการให้ผู้ประกอบการอูเบอร์ประเทศไทย หยุดการให้บริการรถแท็กซี่ป้ายดำ หรือ อูเบอร์เอ็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม เป็นต้นไป เนื่องจากขัดต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เพราะใช้รถยนต์ผิดประเภท ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ และไม่ใช้อัตราค่าโดยสารตามที่ทางการกำหนด

สำหรับบทลงโทษเบื้องต้น คือ ปรับสูงสุดเพียง 2,000 บาท ที่ผ่านมาจับกุมไปแล้ว 10 ราย ระยะต่อไปทางกรมการขนส่งทางบก จะหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายกับการใช้รถผิดประเภท

ส่วนแท็กซี่ป้ายเขียว หรือ อูเบอร์แบล็ก สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย คือ ให้บริการได้เฉพาะในพื้นที่สนามบิน โรงแรม และเพื่อการทัศนาจร หรือนำเที่ยวเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะต้องนำรถเข้ามาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้อง ส่วนการให้บริการของผู้ประกอบการอีก 2 ราย คือ แกร็บแท็กซี่ และอีซี่แท็กซี่ ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย เนื่องจากให้บริการผ่านรถแท็กซี่ป้ายเหลือง

นายณัฐภัค อติชาตการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีซี่แท็กซี่ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ให้บริการผ่านระบบของอีซี่แท็กซี่ 8,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยผู้เข้าร่วมจะต้องมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ และใบประกอบการรถแท็กซี่ และต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ประชาชนที่ใช้บริการแท็กซี่อูเบอร์เอ็กซ์ หรือแท็กซี่ป้ายดำ อาจจะต้องหยุดใช้บริการ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกชี้ชัดว่า เป็นบริการที่ผิดกฎหมาย และสั่งให้หยุดบริการแล้ว 9 ธ.ค. 2557 20:14 ไทยรัฐ