ข่าว
100 year

มติ สนช. เห็นชอบ 'วิทวัส' นั่งผู้ตรวจฯ คนใหม่

ไทยรัฐออนไลน์22 ต.ค. 2557 14:26 น.
SHARE

สนช.ยังงมหาตัวแทนนั่ง กมธ.ยกร่าง รธน. ขณะที่มีมติเห็นชอบ “วิทวัส” นั่งผู้ตรวจฯ คนใหม่

วันที่ 22 ต.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระประชุม นายสุรชัย ได้แจ้งสมาชิก สนช. ให้รับเอกสารสำนวนถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา และนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้อง 102 อาคารรัฐสภา 2 นอกจากนี้ นายสุรชัย แจ้งให้สมาชิก สนช. ที่ต้องการทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สัดส่วน สนช. จำนวน 5 คน ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สนช.(วิป สนช.) ตั้งแต่วันที่ 22-28 ต.ค. เวลา 12.00 น.

เนื่องจากช่วงบ่ายวันที่ 28 ต.ค. จะมีการประชุมวิป สนช. เพื่อพิจารณารายชื่อ จากนั้นเข้าสู่วาระประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรายงานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรมของบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินคือ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม โดยเป็นการประชุมลับ เมื่อเปิดการประชุมที่ประชุมลงคะแนนลับ ปรากฏว่ามีมติ 170 ต่อ 3 คะแนน เห็นด้วยให้ พล.อ.วิทวัส ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน งดออกเสียง 4 เสียง

ทั้งนี้ รายงาน กมธ. สรุปผลตรวจสอบว่า พล.อ.วิทวัส มีคุณสมบัติไม่ต้องด้วยลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ในมาตรา7 และ 8 ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 จากนั้นที่ประชุมหารือกรณีการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมาธิการกฤษฎีกา (นายดิสทัต โหตระกิตย์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมาธิการกฤษฎีกา)

โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. เสนอว่าไม่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการ เนื่องจากนายดิสทัต เป็นสมาชิก สนช. จึงเห็นการทำงานอยู่แล้ว ซึ่งไม่มีสมาชิกคนใดคัดค้าน และมีมติเห็นชอบวาระดังกล่าวด้วยคะแนน 174 คะแนน และงดออกเสียง 4 คะแนน ซึ่งเป็นการลงคะแนนลับ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สนช.สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัยสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์วิทวัส รชตะนันทน์ผู้ตรวจการแผ่นดินนิคม ไวยรัชพานิชถอดถอนลงคะแนน

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้