ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 111/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557

  ไทยรัฐออนไลน์1 ส.ค. 2557 23:10 น.
  SHARE

  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑๑/๒๕๕๗

  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการโดยทั่วไป คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ต่อจากข้อ ๓.๙ ของคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

  “สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ”

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 111/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:42 น.