ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประกาศ คสช. แต่งตั้ง คกก. ส่งเสริมการลงทุน

  ไทยรัฐออนไลน์22 ก.ค. 2557 02:12 น.
  SHARE

  ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 105/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 55/2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้มีกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจากองค์ประกอบของคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 55/2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

  ข้อ 2 มิให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 มาใช้บังคับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้มีการแต่งตั้งตามประกาศนี้

  ข้อ 3 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

  (1) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
  (2) หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ
  (3) รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ
  (4) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
  (5) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
  (6) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
  (7) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
  (8) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
  (9) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ
  (10) ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
  (11) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
  (12) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
  (13)พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล กรรมการ
  (14) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กรรมการ
  (15)นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่ปรึกษา
  (16) นายประกิจ ชินอมรพงษ์ ที่ปรึกษา
  (17)นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ที่ปรึกษา
  (18) นายภัคพล งามลักษณ์ ที่ปรึกษา
  (19)นายสมชาย หาญหิรัญ ที่ปรึกษา
  (20) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการและเลขานุการ
  ข้อ 4 ให้กรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศนี้ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ประกาศฉบับที่105แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07:12 น.