ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คสช.แต่งตั้ง คกก. ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

  ไทยรัฐออนไลน์21 ก.ค. 2557 22:25 น.
  SHARE

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 96 / 2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้มีการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระดับ ...

  โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 โดยให้มีการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับหน่วยปฏิบัติ และโดยที่ในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ประกอบด้วย
  1. รองผู้บัญชาการทหารบก ประธานกรรมการ
  2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
  3. ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
  4. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
  5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
  6. ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
  7. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
  8. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ
  9. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
  10. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการ
  11. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรรมการ
  12. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
  13. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
  14. เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ
  15. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ
  16. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 กรรมการ
  17. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
  18. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  19. รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  20. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.คำสั่งฉบับที่96แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07:59 น.