ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่ง คสช. ที่ 51/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ไทยรัฐออนไลน์7 มิ.ย. 2557 08:01 น.
  SHARE

  คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/2557

  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ตามที่ได้มีการจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศ ฉบับที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 และการปรับปรุงโครงสร้างการจัดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 34/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ไปแล้วนั้น

  เพื่อให้การติดตามสถานการณ์ และการควบคุมอำนาจ การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่งดังกล่าว เป็นไปด้วยคววามเรียบร้อย จึงให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศปก.คสช.) ดังนี้

  1.องค์ประกอบ : อัตรากำลังพล จำนวน 52 นายดังนี้
  1.1 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  1.2 พลเอก สกล ชื่นตระกูล เป็นหัวหน้าฝ่ายติดตามและประสานงาน
  1.3 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดจากฝ่ายต่างๆ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

  2. หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  2.1 ติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ตลอดห้วง 24 ชม.
  2.2จัดทำวงรอบข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวิเคราะห์และสรุปรายงานหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประจำทุกวัน ก่อนเวลา 08.00 พร้อมทั้งการรายงานด่วน รางานตามสถานการณ์และการรายงานตามห้วงระยะเวลา ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบตามความเหมาะสม และความจำเป็นของสถานการณ์
  2.3 ปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  3. การสนับสนุน
  3.1 ฝ่ายต่างๆของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  3.2สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือที่จำเป็นสนับสนุนการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  4. สถานที่ในการปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก และตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

  5. ให้ใช้โครงสร้างการจัดและอัตรากำลังพลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามผนวก ก

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่งคสช.ที่ 51/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:12 น.