ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่ง คสช. ที่ 22/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ไทยรัฐออนไลน์27 พ.ค. 2557 05:01 น.
  SHARE

  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 22/2557

  เรื่อง แต่งตั้งคณะปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แล้วนั้น

  เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศฉบับดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังนี้

  1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธาน
  2. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รองประธาน
  3. หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองประธาน
  4. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา
  5. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษา
  6. นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา
  7. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษา
  8. พลอากาศเอก อิทธิพร ศุภวงศ์ ที่ปรึกษา
  9. พลเอก นพดล อินทปัญญา ที่ปรึกษา
  10. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาและเลขานุการ

  ให้คณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  (1) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  (2) ให้ความเห็นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติขอคำปรึกษา
  (3) แต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม
  (4) การเสนอเรื่องใดๆ ต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้เสนอผ่านประธานที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่งคสช.ที่ 22/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07:56 น.