ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 80/2557 เรื่อง ให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

  ไทยรัฐออนไลน์30 มิ.ย. 2557 21:01 น.
  SHARE

  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 80/2557
  เรื่อง ให้บุคคลปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนด

  เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

  ๑. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
  ๒. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์
  ๓. นายชูศักดิ์ ศิรินิล
  ๔. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
  ๕. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
  ๖. นายจตุพร พรหมพันธุ์
  ๗. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
  ๘. นางธิดา โตจิราการ
  ๙. นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์
  ๑๐. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  ๑๑. นายจุติ ไกรฤกษ์
  ๑๒. นายศิริโชค โสภา
  ๑๓. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
  ๑๔. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
  ๑๕. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
  ๑๖. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
  ๑๗. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
  ๑๘. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

  ข้อ ๑ ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ข้อ ๒ ให้ละเว้นการเคลื่อนไหวหรือประชุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ

  ข้อ ๓ หากฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวหรือดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางการ เมืองให้ถือว่าเป็น
  ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๙/๒๕๕๗ ลง ๒๕ พ.ค.๕๗ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่มารายงานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พุธศักราช ๒๕๕๗

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่งคสช.ที่ 80/2557คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08:12 น.