ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คสช.ประกาศคงภาษีแวต7%อีก1ปีก่อนขึ้นเป็น10%เริ่ม1ต.ค.58

  ไทยรัฐออนไลน์17 ก.ค. 2557 21:21 น.
  SHARE

  ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 92 ลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 6.3% เริ่ม 1 ต.ค.57- 30 ก.ย.58

  ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 92/2557

  เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

  โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาเห็นเป็นการสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีกำลังในการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง จึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1.ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 549) พ.ศ.2555

  ข้อ 2.ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

  (1.) ร้อยละหกจุดสาม สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งการรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558

  (2) ร้อยละเก้า สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งการรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

  ข้อ 3 ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534

  ข้อ 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้

  ข้อ 5 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อย่างไรก็ตาม การประกาศเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% นั้นที่ ในทางปฏิบัติยังคงเป็น7% ตามปกติ เนื่องจากต้องเก็บอีก10%(0.7%)ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขณะที่เมื่อปรับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น9%+1%ของ อปท. จึงเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียอยู่ที่ 10%

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คสช.รัฐประหาร57คณะรักษาความสงบแห่งชาติคำสั่งประกาศประยุทธ์ จันทร์โอชาประยุทธ์

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้