ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่งคสช ฉ.88 ตั้ง กก.จัดสรรงบฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี58

  ไทยรัฐออนไลน์11 ก.ค. 2557 00:39 น.
  SHARE

  คำสั่ง คสช.ฉบับ 88ตั้งคณะกรรมการพิจารณา พร้อมกำหนดหน้าที่-ข้อเสนอแนะ จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบฯปี 58

  วันที่ 10 ก.ค. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 88/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกคำสั่งดังนี้

  1.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  1.1 เสนาธิการทหาร เป็นประธานกรรมการ

  1.2 รองเสนาธิการทหาร(2) รองประธานกรรมการ(1)

  1.3 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รองประธานกรรมการ(2)

  1.4 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

  1.5 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 สำนักงบประมาณ กรรมการ

  1.6 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง กรรมการ

  1.7 หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

  1.8 ปลัดบัญชีทหาร กรรมการและเลขานุการ

  2.ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  2.1 พิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  2.2 กำกับดูแลการดำเนินการ การจัดทำและบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้เป็นไปตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  2.3 รายงานผลการดำเนินการและเสนอแนะความเห็น ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

  2.4 เชิญข้าราชการ บุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารให้ตามความเหมาะสม

  2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฎิบัติการใดๆ ตามที่คณะกรรมการหรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบหมาย

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รัฐประหาร57ตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนเสนาธิการทหารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 06:41 น.