ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประกาศคสช.ฉ.83 ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฏหมาย

  ไทยรัฐออนไลน์10 ก.ค. 2557 22:56 น.
  SHARE

  ประกาศคสช.ฉบับ 83 ดำเนินการเครื่องเล่นเกมที่นำมาเล่นการพนันผิดกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจจับกุม ยึด ตรวจสอบ ทำลายได้ หากเจ้าของเกมนั้นไม่สามารถแสดงหลักฐานภายใน 30วัน 

  วันที่10 ก.ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกประกาศ ฉบับที่ 83/2557 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน

  ตามที่ได้มีคำสั่งคณะรักษาความ สงบแห่งชาติที่ 24/2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฏหมาย ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่งสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการกำกับดูแลมิให้มีการเล่นพนันที่ผิดกฏหมาย ทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ นั้น โดยที่ได้มีการตรวจพบว่า มีเครื่องเล่นเกม ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบของเครื่องเล่นเกมชนิดต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ที่มีลักษณะหรืออยู่ในสภาพที่สามารถใช้หรือนำไปประกอบเพื่อ ใช้เล่นการพนันได้ ซึ่งกรณีเช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเป็นเหตุในการมอมเมาเยาวชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ในประกาศนี้ "เครื่องเล่นเกม" หมายความว่า

  (1) สล็อทแมชีน (Slot Machine) หรือเครื่องเล่นที่คล้ายกัน

  (2) ตู้ม้าแข่งหรือสนามม้าแข่งจำลอง หรือเครื่องเล่นที่คล้ายกัน

  (3) ปาชิงโกะ (Pachinko) หรือเครื่องเล่นที่คล้ายกัน

  (4) รูเล็ท (Roulette) หรือเครื่องเล่นที่คล้ายกัน

  (5) เครื่องเล่นที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร เงินตรา บัตร หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน หรือทำงานโดยวิธีการอื่นใด ที่มีวิธีการเล่นไม่ว่า จะอาศัยทักษะหรือความสามารถของผู้เล่นประกอบการเล่น หรือไม่ก็ตาม หากผู้เล่นชนะหรือสามารถทำได้ตามข้อกำหนดของเครื่องเล่นที่ระบุไว้จะมี เหรียญ ธนบัตร เงินตรา บัตร หรือ สิ่งอื่นใด ออกมาจากเครื่องเล่นเกมนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่ง

  (6) ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทชิพ (chip) ที่ระบุตัวเลขใช้แทนเงินตราในการเล่นเกมกับเครื่องเล่นเกมตาม (1) ถึง (5) หรือ

  (7) ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของเครื่องเล่นเกมตาม (1) ถึง (5)

  ข้อ 2 ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย มีอำนาจยึดและ ทำการตรวจสอบเครื่องเล่นเกม หากพบว่า มีลักษณะที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนันได้ ไม่ว่า จะเป็นเครื่องเล่นเกมที่ผลิตและนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผลิตในราช อาณาจักร ให้เครื่องเล่นเกมนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ได้แสดงตน และสามารถแสดงหลักฐานว่า เครื่องเล่นเกมที่ถูกยึดนั้นมีไว้โดยชอบด้วยกฏหมาย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ถูกยึด

  ข้อ 3 เครื่องเล่นเกมที่ได้ถูกยึดไว้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ได้แสดงตนและสามารถแสดงหลักฐานว่าเครื่องเล่นเกม ที่ถูกยึดนั้นมีไว้โดยชอบด้วยกฏหมายภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับ

  ข้อ 4 ให้หัวหน้าส่วนราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจยึด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายเครื่องเล่นเกมที่ตกเป็นของแผ่นดินตามข้อ 2 หรือ ข้อ 3 เว้นแต่พนักงานสอบสวนเห็นว่า เครื่องเล่นเกมนั้นมีความจำเป็นต้องเก็บรักษา ไว้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีในชั้นศาล กับผู้กระทำความผิดตามข้อ 5

  ข้อ 5 การดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมตามประกาศนี้ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการนั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รัฐประหาร57ม็อบการเมืองเครื่องเล่นเกมเล่นการพนันผิดกฎหมายประกาศคสช.ฉบับ83ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. หัวหน้าคสช.

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07:41 น.