วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คสช.สั่ง ศธ.แก้ปัญหา 'เด็กกวดวิชา'

คสช.สั่ง ศธ.แก้ปัญหา 'เด็กกวดวิชา'

  • Share:

ปลัด ศธ.เผย คสช.สั่งแก้ปัญหา 'เด็กกวดวิชา' ชี้เด็กเรียนหนักแล้ว ยังต้องเรียนพิเศษเพิ่ม รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่าย ด้าน ศธ.สั่งหน่วยงานทำวิจัย วิเคราะห์หาสาเหตุ 'ทำไมเด็กกวดวิชา' ให้เสร็จใน 2 เดือน ก่อนหารือหาแนวทางแก้ไข...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ว่า ที่ประชุมรับทราบคำสั่งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยขอให้หน่วยงานต่างๆ ของ ศธ.เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ถ้าจะก่อให้เกิดหนี้ผูกพันให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2557 และให้เริ่มเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยให้เตรียมรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของ คสช. ขณะเดียวกันขอให้ทุกองค์กรเร่งเสนอร่างกฎหมายต่างๆ ที่ยังค้างให้ คสช.พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ก.ค.57 โดยในส่วนของ ศธ.จะมีร่างพ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ... พ.ร.บ.ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ... และร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมถึง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก็ขอให้เร่งจัดทำ และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคสช.โดยเร็ว อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และร่าง พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเสนอขอเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ

นางสุทธศรี ยังกล่าวอีกว่า คสช.ขอให้ ศธ.แก้ปัญหาเด็กเรียนกวดวิชา เพราะเห็นว่าการที่เด็กเรียนกวดวิชา เป็นเรื่องที่เสียเวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งทุกวันนี้เด็กต้องเรียนเนื้อหามากทั้งในห้องเรียน และยังต้องมาเรียนพิเศษ และยังเป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย โดย คสช.อยากให้หาแนวทางสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครอง ครูและเด็ก และเน้นให้เด็กเรียนเนื้อหาในห้องเรียนเป็นหลักเพื่อลดค่าใช้จ่าย ดังนั้น ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัด ศธ.ทำวิจัยระยะสั้น เรื่องการเรียนกวดวิชาให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน โดยหาสาเหตุว่า ทำไมเด็กต้องไปเรียนกวดวิชา เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ให้หารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัญหากวดวิชาเกี่ยวโยงไปถึงปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพครู คุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตร รวมถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจะแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวได้ จะต้องปรับเปลี่ยนทั้งระบบ โดยขณะนี้ ศธ.อยู่ระหว่างยกร่างยุทธศาสตร์กรอบปฏิรูปการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้