กีฬา
100 year

คสช.ตั้ง สนง.คณะกรรมการปรองดอง เดินหน้าสร้างสมานฉันท์

ไทยรัฐออนไลน์17 มิ.ย. 2557 12:15 น.
SHARE

คสช.ตั้ง สนง.คณะกรรมการปรองดอง เดินหน้าสร้างปรองดองสมานฉันท์ มีหน้าที่รวบรวมความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อแนวทางในการปฏิรูปประเทศ

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) โดยมี พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ เป็น ผอ.ศปป.และรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างประชาชนทุกฝ่าย

ขณะนี้ คสช.ได้เพิ่มโครงสร้าง คือ กลุ่มงานสร้างความปรองดองและการปฏิรูปขึ้นมา กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูป โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยบูรณาการผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาเป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการปฏิรูปประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูป มีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเช่นกัน และมีผู้แทน จากส่วนราชการทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการเป็นคณะทำงาน ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการปฏิรูปจากแนวความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ พรรคการเมือง นักวิชาการ สถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชน ตลอดจนการจัดการระดมความคิด การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปจากทุกภาคส่วน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอให้สภาปฏิรูป ใช้ประกอบในการพิจารณาต่อไป

พ.อ.บรรพต กล่าวว่าในส่วนของ ศปป. เดิมกำหนดให้ขึ้นตรงกับ คสช. ปัจจุบันได้กำหนดให้ขึ้นตรงกับสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูป และมีการปรับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยกำหนดแนวทางในการเสริมสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ให้หน่วยงานส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ และคืนความสุขแก่คนในชาติอย่างยั่งยืน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รัฐประหาร57ปฏิรูปปรองดองสมานฉันท์บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอ.รมน.คณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED