ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประกาศ คสช.ฉ.๕๕ ตั้งคณะ กก.ส่งเสริมการลงทุน

  ไทยรัฐออนไลน์7 มิ.ย. 2557 19:17 น.
  SHARE

  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๕/๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมการลงทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังต่อไปนี้

  องค์ประกอบ

  ๑.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
  ๒.พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็น รองประธานกรรมการ
  ๓.พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็น กรรมการ
  ๔.นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น กรรมการ
  ๕.นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็น กรรมการ
  ๖.นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น กรรมการ
  ๗.นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น กรรมการ
  ๘.นายอิสระ ว่องไวกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็น กรรมการ
  ๙.นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น กรรมการ
  ๑๐.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็น กรรมการ
  ๑๑.นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็น กรรมการ
  ๑๒.นายสถิต ลิ้มพงศ์พันธ์ุ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น กรรมการ
  ๑๓.นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็น ที่ปรึกษา
  ๑๔.นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เป็น ที่ปรึกษา
  ๑๕.นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็น ที่ปรึกษา
  ๑๖.นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย เป็น ที่ปรึกษา
  ๑๗.นายภัคพล งามลักษณ์ สมาคมผู้ค้าปลีก เป็น ที่ปรึกษา
  ๑๘.นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็น กรรมการและเลขานุการ

  อำนาจหน้าที่ ให้มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐

  ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รัฐประหาร57อัยการศึก57ประกาศคสช.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 06:25 น.