ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 34/2557 เรื่อง การปรับปรงโครงสร้างการจัดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ไทยรัฐออนไลน์29 พ.ค. 2557 15:43 น.
  SHARE

  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 34/2557

  เรื่อง การปรับปรงโครงสร้างการจัดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงให้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
  1. ให้ปรบปรุงโครงสร้างการจัดส่วนงานของ สลธ.คสช. ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สลธ.คสช.) ดังนี้
  1.1 ให้ยกเลิกโครงสร้างการจัดส่วนงานของ สลธ.คสช. ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
  1.2 ให้ใช้โครงสร้างการจัดของ สลธ.คสช. (ผนวก ก โครงสร้าง สลธ.คสช.) โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วนงานดังนี้
  1.2.1 ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย (สรส.) : มี พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก เป็นผู้อำนวยการส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.สรส.) และพลโทฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองผู้อำนวยการส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย (รอง ผอ.สรส.) มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของ คสช.
  1.2.2 ส่วนงานการบริหารราชการ (สบร.) : มี พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้อำนวยการส่วนงานการบริหารราชการ (ผอ.สบร.) และพลโทอนันตพร กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชีทหารบก เป็น รองผู้อำนวยการส่วนงานการบริหารราชการ (รอง ผอ.สบร.) มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารราชการของฝ่ายต่างๆ ของ คสช. และหน่วยงาน/ส่วนราชที่ขึ้นตรงต่อ หน.คสช.
  2. ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2557

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รัฐประหาร57ประกาศคสช.ประยุทธ์ จันทร์โอชาคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่34

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 05:36 น.