วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คำสั่ง คสช. ฉ.23 เรียก 'บิ๊กเติ้ง-ชูวิทย์-รังสิมา'รายงานตัว

คำสั่ง คสช. ฉ.23 เรียก 'บิ๊กเติ้ง-ชูวิทย์-รังสิมา'รายงานตัว

  • Share:

คสช. มีคำสั่ง ฉ.23 เรียกบุคคลเพิ่มเติม 16 ราย นักการเมืองนำโดย "บรรหาร-ชูวิทย์-วิทยา-รังสิมา" รายงานตัวพรุ่งนี้ หอประชุมกองทัพบกเทเวศร์ เวลา 10.00-12.00 น.

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. มีรายงานว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ฉบับที่ 23/2557 เรื่อง ให้บุคคลเข้ารายงานตัวเพิ่มเติม 16 ราย อาทิ นายบรรหาร ศิลปอาชา,ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ รังสิมา รอดรัศมี โดยคำสั่งดังนี้

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2557
เรื่อง ให้บุคคลเข้ารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบกเทเวศร์ ในวันที่ 27 พ.ค.2557 เวลา 10.00-12.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายแดง แซ่เฮง
2.มาลัยรักษ์ ทองชัย
3.พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ
4.นายบรรหาร ศิลปอาชา
5.นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
6.นายอดิศร ผลลูกอินทร์
7.นางจุรีพร สินธุไพร
8.พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน
9.นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์
10.นายอุกฤษ มงคลนาวิน
11.นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง
12.นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนชัย
13.นายจิรายุทธ ทรงยศ
14.นายทยากร ยศอุบล
15.นายวิทยา แก้วภราดัย
16.น.ส.รังสิมา รอดรัศมี

สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้