ข่าว
100 year

คสช.ประกาศให้บางฐานความผิดกฎหมายอาญาขึ้นศาลทหาร

ไทยรัฐออนไลน์25 พ.ค. 2557 17:21 น.
SHARE

"คสช." ประกาศ ฉ.37/2557 ชี้ บุคคลกระทำผิด ก.ม.อาญา ม.107 ถึง ม.118-ฝ่าฝืนประกาศคำสั่ง คสช. ส่ง "ศาลทหาร"

วันที่ 25 พ.ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ให้ศาลทั้งหลายคงมีอำนาจดำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงประกาศให้บรรดาคดีความผิดตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตราชอาณาจักร และในระหว่างที่ประกาศนี้ใช้บังคับอยู่ในอำนาจพิจารณาคดีของศาลทหาร

1. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

(1) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตั้งแต่มาตรา 107 ถึงมาตรา 112

(2) ความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตั้งแต่มาตรา 113 ถึง มาตรา 118 ยกเว้นซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 หรือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

2. ความผิดตามประกาศ หรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคสช.คสช.รัฐประหาร57ฉบับที่37กฎหมายอาญาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ศาลทหาร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้