วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ประยุทธ์'เด้งฟ้าผ่า'อดุลย์-ธาริต-นิพัทธ์'เข้ากรุ สั่งยุบ'วุฒิสภา'

'ประยุทธ์'เด้งฟ้าผ่า'อดุลย์-ธาริต-นิพัทธ์'เข้ากรุ สั่งยุบ'วุฒิสภา'

  • Share:

"ประยุทธ์" ลงดาบย้ายฟ้าผ่า "อดุลย์ - ธาริต - นิพัทธ์" เข้ากรุ ประจำสำนักนายกฯ โยก "วัชรพล - ชัชวาลย์ - สุรศักดิ์" เสียบตำแหน่งแทน พร้อมออกคำสั่งสั่งยุบ "วุฒิสภา"...

เมื่อเวลา 18.50 น. วันที่ 24 พ.ค.57 พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แถลงการณ์คำสั่ง 4 ฉบับ ประกอบด้วย คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2557 ให้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2557 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ จากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ มาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติหน้าที่แทนอีกตำแหน่งหนึ่ง และ

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก จากปลัดกระทรวงกลาโหม มาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่แทน

ตามด้วยคำสั่ง คสช. ประกาศ ฉบับ 30 ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง โดยระบุว่า ข้อ 1 ให้วุฒิสภายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ วันประกาศนี้บังคับใช้ สิ้นสุดลง ข้อ 2 ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้การดำเนินการเรื่องใดต้องรับความคิดเห็นจากสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติในการให้ความเห็นชอบแทนรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ในเรื่องนั้น

คำสั่งฉบับต่างๆ

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน โดยยังคงเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

2. ให้ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนข้าราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน

2. ให้ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อีกหน้าที่หนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทนเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน

2. ให้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คสช. ประกาศ ฉบับ 30  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกประกาศฉบับที่ 30/2557 เรื่องให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ให้วุฒิสภาที่มีอยู่ ณ วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้วุฒิสภายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ วันที่ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สิ้นสุดลง ข้อ 2 ในกรณีที่มีกฎหมายนิติบัญญัติให้การดำเนินการเรื่องใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการให้ความเห็นชอบแทนรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้