วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'คสช.' ประกาศ ฉ.28/2557 การถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมือง

'คสช.' ประกาศ ฉ.28/2557 การถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมือง

  • Share:

"คสช." ประกาศ ฉ.28/2557 เรื่องการถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมือง

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 28/2557
เรื่อง การถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมือง

ตามที่กองทัพบก และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ทั่วราชอาณจักร และเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองมาโดยลำดับนั้น กองทัพบก และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อนำความกราบบังคมทูลฯ ตามโอกาสอันเหมาะสม

บัดนี้ได้มีหนังสือตอบกลับจากสำนักราชเลขาธิการว่า ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาส ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2557

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้