วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'คสช.' เชิญทูตานุทูต-ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ฟังคำชี้แจง 16.00 น.นี้

'คสช.' เชิญทูตานุทูต-ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ฟังคำชี้แจง 16.00 น.นี้

  • Share:

"คสช." ประกาศ ฉ.20/2557 เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ผช.ทูตทหาร ฟังคำชี้แจงที่สโมสร ทบ. วันนี้ 16.00 น. ...

วันที่ 23 พ.ค. 57 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 20/2557 เรื่อง เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เข้าร่วมประชุม ระบุว่า เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับมิตรประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ต่อการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบ และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทุกเหล่าทัพ ที่ประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในวันที่ 23 พ.ค.2557 เวลา 16.00 น. ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้