วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'กอ.รส.' เชิญบุคคลสำคัญร่วมประชุม แก้ปัญหาความไม่สงบ

'กอ.รส.' เชิญบุคคลสำคัญร่วมประชุม แก้ปัญหาความไม่สงบ

  • Share:

"กอ.รส." ออกแถลงการณ์เรียกบุคคลสำคัญทั่วประเทศ ร่วมประชุมแก้ปัญหาความไม่สงบ 14.00 น. ....

วันที่ 20 พ.ค. 57 กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 4/2557 เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย เป็นไปโดยสันติ ปราศจากการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กอ.รส. จึงขอเชิญบุคลคลสำคัญร่วมประชุม วันที่ 20 พ.ค. เวลา 14.00 น. ดังนี้ 1.หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และผู้แทนสภาสภาวิชาชีพสาขาต่างๆ ตลอดจนผู้แทนภาคประชาสังคม ที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

2.ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนสภาวิชาชีพสาขาต่างๆ และผู้แทนภาคประชาสังคมที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

3.ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนสภาวิชาชีพสาขาต่างๆ และผู้แทนภาคประชาสังคมที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการภาคทัพที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

4.ผู้แทนสภาวิชาชีพสาขาต่างๆ และผู้แทนภาคประชาสังคมที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้