ข่าว
100 year

ฟ้องกราวรูดหมื่นล.

ทีมข่าวหน้า117 พ.ค. 2557 08:02 น.
SHARE

กรมมลพิษเช็กบิล‘คลองด่าน’ ‘วัฒนา-ยิ่งพันธ์’กับพวก12คน

กรมควบคุมมลพิษเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายนักการเมืองและข้าราชการ 14 คน จากโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ทั้ง “วัฒนา อัศวเหม” อดีต รมช.มหาดไทย โดนกว่า 6 พันล้านบาท “ยิ่งพันธ์ มนะสิการ” อดีต รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กว่า 4 พันล้านบาท รวมถึง “ปกิต กิระวานิช” อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ “ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์” อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ โดนด้วย ขณะที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเผยยังมีอีกหลายคดีที่จ่อดำเนินการ

สืบเนื่องจากกรณีการต่อสู้คดีทุจริตโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ (คลองด่าน) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ มูลค่า 23,000 ล้านของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กล่าวหานายวัฒนา อัศวเหม อดีต รมช.มหาดไทย และพวกรวม 19 คน จากกลุ่มบริษัท กิจการร่วมค้า NVPSKG ผู้ดำเนินโครงการคลองด่านและบุคคลที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานฉ้อโกงนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด กรมควบคุมมลพิษได้ออกคำสั่งให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ชดใช้ค่าเสียหายแล้ว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่ากรมควบคุมมลพิษได้ออกหนังสือคำสั่ง กรมควบคุมมลพิษ เรื่องให้บุคคลชดใช้ค่าสินไหมกรณีความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษคลองด่าน จ.สมุทรปราการ จำนวน 14 คน อาทิ นายวัฒนา อัศวเหม อดีต รมช.มหาดไทย นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ อดีต รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายปกิต กิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นางยุวรี อินนา ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณรงค์ ยอดศิรจินดา ประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คลองด่าน นายชะเอม ปู่มิ้ม ประธานสภา อบต.คลองด่าน และนายบุญลือ โพธิ์อรุณ สมาชิก อบต.คลองด่าน เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายวัฒนาจะต้องชดใช้ เงินให้กับกรมควบคุมมลพิษ ทั้งสิ้น 6,637,066,254.024 บาท เพราะมีความผิดหลายกรณี ทั้งการเพิกถอนโฉนดที่ดิน ที่จัดซื้อ เพื่อใช้ดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม และบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากเป็นการออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คิดเป็นเงิน 912,000,000 บาท ทั้งนี้ นายวัฒนาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ 80 ของความเสียหายดังกล่าว คิดเป็นเงิน 729,600,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรม ทำให้โครงการออกแบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก เขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อที่ดินโครงการ ซึ่งเป็นการกระทำส่วนหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นทำให้ราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องรับ ผิดชอบ ใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนในอัตราร้อยละ 30 ของความเสียหายจำนวน 15,200,549,758 บาท และ 121,343,887.19 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงิน 4,560,164,927.40 บาท และ 36,403,166.457 เหรียญสหรัฐฯ

ขณะที่นายยิ่งพันธ์ ซึ่งเป็นผู้เสนอโครงการ เพื่อ ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้มีการดำเนินการให้ราชการมีความเสียหาย จะต้องชดใช้สินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตน ในอัตราร้อยละ 25 ของความเสียหายจำนวน 15,200,549,758 บาท และ 121,343,887.19 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงิน 3,800,137,439.50 บาท และ 30,335,971.797 เหรียญสหรัฐฯ รวมเป็นเงินทั้งหมด 4,770,888,537.004 บาท

สำหรับข้าราชการระดับสูงของกรมควบคุมมลพิษ 3 ราย นายปกิตต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนในอัตราร้อยละ 20 ของความเสียหายจำนวน 15,200,549,758 บาท และ 121,343,887.19 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงิน 3,040,109,951.60 บาท และ 24,268,777.438 เหรียญสหรัฐฯ รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,816,710,829.616 บาท นายศิริธัญญ์ต้องรับผิดชอบค่าทดแทนเฉพาะส่วนของตนในอัตราร้อยละ 10 ของความเสียหายจำนวน 15,200,549,758 บาท และ 121,343,887.19 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงิน 1,520,054,975.80 บาท และ 12,134,388.719 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงินทั้งหมด 1,908,355,414.808 บาท และนางยุวรีต้องชดใช้ค่าสินไหมในเฉพาะส่วนของตนอัตราร้อยละ 10 ของความเสียหาย คิดเป็นเงิน 1,520,054,975.80 บาท และ 12,134,388.719 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงินทั้งหมด 1,908,355,414.808 บาท

ส่วนเจ้าหน้าที่ อบต.ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายณรงค์ นายชะเอม และนายบุญลือ ทั้ง 3 คนอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเอง เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ 5 ของความเสียหายจำนวน 15,200,549,758 บาท และ 121,343,887.19 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงิน 760,027,487.90 บาท และ 6,067,194.359 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงิน คนละ 954,177,707.388 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในคำสั่งดังกล่าว ระบุว่า เนื่องจากการสอบสวนคดีคลองด่านมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหลายคน จากการสอบ สวนเบื้องต้น ปรากฏว่ายังมิได้สอบปากคำ และให้โอกาสเจ้าหน้าที่บางคนได้ชี้แจงข้อเท็จจริง เช่น นายวัฒนา เจ้าพนักงานที่ดิน จ.สมุทรปราการ สาขาบางพลี เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งทายาทของนายยิ่งพันธ์ ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจะตรวจสอบและออกคำสั่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเห็นว่า การกระทำของนายวัฒนา เมื่อครั้งเป็น รมช.มหาดไทย มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืน หรือจูงใจ เพื่อให้บุคคลใดมอบให้ หรือหามาให้ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และ มาตรา 157

ส่วนการกระทำของนายณรงค์ นายชะเอม และนายบุญลือ มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยทุจริต รวมทั้งนายยิ่งพันธ์ ก็มีมูลเป็นความผิดทางอาญาเช่นกัน ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต รวมทั้งนายปกิต นายศิริธัญ และนางยุวรี ก็มีมูลความผิดทางอาญาเช่นเดียวกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการ กรมควบคุมมลพิษในฐานะผู้เสียหาย จะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญา ขอให้บังคับจำเลยทั้งหมดให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่กรมควบคุมมลพิษต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้ส่งหนังสือดังกล่าวให้ทุกคนที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมรับทราบหมดแล้ว โดยกรณีนายยิ่งพันธ์ที่เสียชีวิตแล้วนั้น ได้ส่งเรื่องให้อัยการสั่งฟ้องเอากับญาติและทายาทผู้รับมรดกเรียบร้อยแล้ว

ต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามนายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า การเรียกค่าเสียหายเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามกระบวนการปกติ ส่วนคดีฟ้องร้องยังมีอีกหลายคดี ทั้งแพ่งและอาญามีทั้งที่ตัดสินไปแล้ว และอยู่ระหว่างการตัดสิน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมมลพิษฟ้องร้องค่าเสียหายนักการเมืองข้าราชการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านวัฒนา อัศวเหมยิ่งพันธ์ มนะสิการปกิต กิระวานิชศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้