วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดไอเดีย'แปลงขยะเป็นพลังงาน' แก้ปัญหาขยะสมุทรปราการ

"กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน" เสนอ ตั้งศูนย์จัดการขยะสมุทรปราการ แปลงเป็นพลังงานทดแทน แก้ปัญหาบ่อฝังกลบขยะไม่ถูกวิธี...

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะใน จ.สมุทรปราการ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำขยะมาจัดการด้วยการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยขอสนับสนุนพื้นที่ว่างขนาด 150 ไร่ ขึ้นไป ให้เอกชนเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี เช่น บริเวณคลองด่าน หรือพื้นที่ของราชการที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อตั้งศูนย์จัดการขยะของจังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ ภาคเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด แต่มีข้อตกลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำขยะมากำจัด ในอัตรา 400-500 บาทต่อตัน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาบ่อฝังกลบที่ไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะ และสามารถนำขยะแปลงเป็นพลังงานทดแทนต่อไป.

"กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน" เสนอ ตั้งศูนย์จัดการขยะสมุทรปราการ แปลงเป็นพลังงานทดแทน แก้ปัญหาบ่อฝังกลบขยะไม่ถูกวิธี... 20 มี.ค. 2557 11:21 20 มี.ค. 2557 11:53 ไทยรัฐ