วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ซีพี ออลล์' มอบทุนการศึกษากว่าหมื่นทุน

ซีพี ออลล์ เผยยุทธศาสตร์ "สร้างคน" มุ่ง CSR การศึกษา พัฒนาเยาวชน ปี 57 เตรียมให้ทุนนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันเครือ ซีพี ออลล์ กว่า 14,000 ทุน ผลิตคนเก่งและดีแก่สังคม...

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2557 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ซีพี ออลล์ จัดแถลง ซีพี ออลล์ เผยยุทธศาสตร์ "สร้างคน" มุ่ง CSR การศึกษา พัฒนาเยาวชน ปี 57 โดยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้บริหารสถาบันการศึกษาในเครือ ทั้งนี้ มีผู้บริหารจาก บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมงานอีกมากมาย

นายก่อศักดิ์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ เป็นอุตสาหกรรมบริการค้าปลีกที่ต้องใช้คนจำนวนมาก และเราก็มีลูกค้าทุกเพศทุกวัย เป็นประชากรกว่าครึ่งประเทศ เราสัมผัสกับคนมากมาย สิ่งที่เราต้องทำคือ วันนี้ต้องทำประโยชน์ให้กับสังคม กิจกรรมต่างๆ ที่ซีพี ออลล์เคยทำล้วนแล้วแต่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างคือการสร้างคน ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านปัญญา และการลงมือทำงานจริง เราจึงสนับสนุนด้านการศึกษามาตลอด เราสร้างสถาบันการศึกษามาเพราะอยากสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม ไม่เพียงแค่เพื่อมารองรับอุตสาหกรรมของบริษัทเท่านั้น แต่เพื่อตลาดอุตสาหกรรมอื่นด้วย

"ปัจจุบันมีนักเรียนที่ศึกษาอยู่จำนวนกว่า 8,700 คน โดยในปีนี้บริษัท ได้เตรียมงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาระดับ ปวช. จำนวนกว่า 14,000 ทุน ทุนละ 51,000 บาท เพื่อนเป็นทุนและค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 714 ล้านบาท" นายก่อศักดิ์ กล่าว

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ทำการศึกษาในหลักสูตรที่เรียนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ คือในหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถ เรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน ภาคปฏิบัติ 3 เดือน สลับกันไป 3 ปี ในระหว่างการเรียนเราก็สนับสนุนทางด้านการศึกษาโดยให้ทุนหมดทุกคน พอเรียนจบเราก็รับศิษย์เหล่านั้นเข้ามาทำงานกับเรา อันนี้ถือเป็นจุดแข็ง ทุนการศึกษา ใน ปี 57 ได้เตรียมงบประมาณสำหรับทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช 14,350 คน คิดเป็นเงิน คือ 694 ล้านบาท

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า ทุนการศึกษาทั้งหมดที่เคยให้แก่นักเรียนไปนั้น ไม่น่ามีมหาวิทยาลัยแห่งไหนให้ทุนมากเท่ากับเรา รวมแล้วได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท ในหนึ่งปีให้เป็น 1,000 ทุน คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการมาเรียนปัญญาภิวัฒน์เป็นลูกคนมีอันจะกินในกรุงเทพฯ แต่ที่จริงแล้วเด็กจำนวนมากเป็นเด็กที่ด้อยโอกาส การให้โอกาสเด็กเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ได้ทำแบบจริงจัง.

 

 

ซีพี ออลล์ เผยยุทธศาสตร์ "สร้างคน" มุ่ง CSR การศึกษา พัฒนาเยาวชน ปี 57 เตรียมให้ทุนนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันเครือ ซีพี ออลล์ กว่า 14,000 ทุน ผลิตคนเก่งและดีแก่สังคม... 24 ก.พ. 2557 18:07 ไทยรัฐ