วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลดล็อกโซลาร์รูฟท็อป ติดตั้งบนหลังคาบ้านไม่ต้องขออนุญาต

นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  (กรอ.) เปิดเผยว่า แม้ระยะนี้จะมีปัญหาทางการเมือง แต่กระทรวงฯ ยังดำเนินการเรื่องการอนุญาตโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) โดยล่าสุดได้เตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงขึ้นใหม่ เพื่อแยกโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ออกจากโรงงานผลิตไฟฟ้าประเภทอื่น จากเดิมที่โซลาร์รูฟท็อปถูกจัดอยู่ในโรงงานประเภทที่ 88

ทั้งนี้ ตามร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการจัดทำนี้ จะกำหนดให้โซลาร์รูฟในกลุ่มหลังคาที่อยู่อาศัยที่กำลังผลิตไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต้องแจ้งประกอบการ และไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เพื่อลดภาระให้ประชาชนรายย่อย แต่กฎกระทรวงฯ ดังกล่าวก็ยังต้องรอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ของรัฐบาลใหม่เข้ามาอนุมัติ ส่วนกลุ่มที่มีกำลังการผลิตเกินกว่า 10 กิโลวัตต์ ยังต้องมาขอใบอนุญาต รง.4 “ปัจจุบัน กรอ.ได้พิจารณาอนุญาต รง.4 ให้ผู้ประกอบการที่ไม่ติดปัญหาเรื่องผังเมืองและข้อกฎหมายอื่นไปแล้วจำนวน 5 แห่ง ของ 2 บริษัท และส่งให้ สกพ.เพื่อออกใบอนุญาตไปเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยบริษัทสุรพัชร์ธัญญกิจ จำกัด ที่ยื่นขออนุญาตผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ กำลังการผลิต 247.94 กิโลวัตต์ และบริษัท ดับบลิว เอชเอ กันกุน กรีนโซลาร์รูฟ ได้รับอนุญาต 4 แห่ง กำลังการผลิตรวม 3,270.32 กิโลวัตต์ ทำให้รวมอนุญาตแก่ทั้ง 2 บริษัทแล้วกำลังการผลิตอยู่ที่ 3,518.26 กิโลวัตต์ หรือประมาณ 3.52 เมกะวัตต์”

โดยล่าสุด มีผู้ประกอบการมายื่นคำขอและอยู่ระหว่างการพิจารณา 80 ราย แยกเป็นบ้านพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ 24 ราย ซึ่งหาก ครม.ไม่ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงที่เตรียมเสนอนี้ก็ไม่สามารถอนุญาตได้ เพราะยังจัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรม.

นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า แม้ระยะนี้จะมีปัญหาทางการเมือง แต่กระทรวงฯ ยังดำเนินการเรื่องการอนุญาตโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ... 7 ก.พ. 2557 23:38 7 ก.พ. 2557 23:38 ไทยรัฐ