วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วธอ.1 รุ่นบุกเบิก

วธอ.1 รุ่นบุกเบิก

โดย ซี.12
24 ธ.ค. 2556 05:00 น.
  • Share:

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน ขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่งเรียกโดยย่อว่า วธอ.

รุ่นแรก หรือ วธอ.1 จึงเป็นที่ชุมนุมเจ้ายุทธจักรทั้งในราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และการเมืองที่ได้รับการเชื้อเชิญมาร่วมศึกษาอบรมรวม 89 รายด้วยกัน

ว่ากันตามธรรมเนียมต้องเจาะไปที่กลุ่มข้าราชการก่อน ชุดนี้นำทีมโดย

1.พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก 2.พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 3.นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด 4.นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 5.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 7.นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 8.นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 9.นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง 10.นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

11.นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม 12.นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน 13.นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม 14.นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาห– กรรม 15.นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 16.นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง 17.นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง 18.นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง 19.นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม 20.นายปฏิมา จีระ แพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 21.ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นๆก็มี 22.นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 23.นายพิชัย ชุณหวชิร ประธาน กรรมการ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 24.นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 25.นายธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการอาวุโสการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 26.นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 27.นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 28.นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 29.นายประวิช รัตนเพียร กรรมการ กกต. 30.พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. 31. นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 32.นาย ประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 33.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 34.นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประธานสมาคมธนาคารไทย 35.นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 36.นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 37.นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ยังมีภาคเอกชนอีก 52 รายที่เข้า วธอ.1 รุ่นนี้จะนำเสนอต่อไป.

"ซี.12"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้