ข่าว
100 year

งบ 28 ล้านจ้าง 4 มหาวิทยาลัย

ไทยรัฐออนไลน์6 ธ.ค. 2556 05:15 น.
SHARE

ศึกษาทิศทางการทำงาน กทพ.เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยว่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจทิศทางการดำเนินงานและทบทวนภารกิจขององค์กรเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่เวทีโลก และดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดเป้าหมายขององค์กรให้เป็นระดับสากลที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงการก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพระดับสากลและการเข้าไปมีบทบาทในเวทีอาเซียน จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาทิศทางการดำเนินงานของ กทพ. เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ 2556-2557 โดยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทบทวนและประเมินระดับความพร้อมการดำเนินงานของ กทพ. ในการ เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งกำหนดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ และการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อวางตำแหน่งองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ (Coporate Positioning Strategy) ในเวทีอาเซียน โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 300 วัน ในวงเงิน 28 ล้านบาท

ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ.ในฐานะหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่ง ในการให้บริการการเดินทางของประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาจราจร มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ในการเตรียมการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพที่ได้เปรียบ เพราะที่ตั้งอยู่ใจกลางของประชาคมอาเซียน การเดินทางจากทุกทิศทางจะต้องผ่านประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจากด้านเหนือ เช่น จากประเทศจีน หรือ สปป.ลาว ไปสู่ด้านใต้ เช่น ประเทศมาเลเซีย หรือ จากด้านตะวันออก เช่น สปป.ลาว กัมพูชา จะเดินทางไปด้านตะวันตก เช่น พม่า ดังนั้น ประเทศไทยจึงถือเป็นศูนย์กลาง ในการคมนาคม เปรียบเสมือนสี่แยกใหญ่ของประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินของ กทพ. ที่กล่าวว่า “พัฒนาทางพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้