ไลฟ์สไตล์
100 year

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'จรูญ' นั่งประธานศาล รธน.

ไทยรัฐออนไลน์31 ต.ค. 2556 20:55 น.
SHARE

"ในหลวง" มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “จรูญ” นั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ -"ทวีเกียรติ" ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ...

วันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 148 ง ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ 28 พ.ค. 51 และลงวันที่ 26 ต.ค.54 นั้น

บัดนี้ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 209 (3) ของรัฐธรรมนูญ และที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 23 ก.ย.56 ให้ความเห็นชอบนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต่อมาที่ประชุมตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุม และเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 204 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 1.นายจรูญ อินทจาร เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 2. นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 21 ต.ค.56 เป็นปีที่ 68 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 11:24 น.