วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดใช้สะพานศรีสุราษฎร์

ข้ามแม่น้ำตาปีแห่งที่ 2-เลี่ยงเมืองสุราษฎร์ฯไปนครศรีฯ

นายธานินทร์ นิยมสินธุ์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 417 (ค้อล่าง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4213 (บางอิฐ) รวมสะพานข้ามแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำตาปี แห่งที่ 2 แล้วเสร็จ และเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา สำหรับสะพานดังกล่าวทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันตั้งชื่อสะพานแห่งใหม่นี้ว่า สะพานศรีสุราษฎร์ลักษณะของสะพานช่วงข้ามแม่น้ำ เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ก่อสร้างเป็นสะพานคู่ 2 สะพาน รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่อสร้างถนนหมายเลข 420 งานสะพานยาว 2.56 กม. งานถนนยาว 3.24 กม. ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทเอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง 1,078 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี สำหรับรถที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้า ไป อ.กาญจนดิษฐ์ นครศรีธรรมราช สงขลา สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ ข้ามสะพานศรีสุราษฎร์ โดยไม่ต้องวิ่งผ่านตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ช่วยร่นระยะเวลาเดินทาง อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เดินทางมาจาก อ.พุนพิน สนามบิน อ.ดอนสัก และ อ.เกาะสมุย.

นายธานินทร์ นิยมสินธุ์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 417 (ค้อล่าง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4213 (บางอิฐ) รวมสะพานข้ามแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมทางหลวง... 25 ต.ค. 2556 03:55 25 ต.ค. 2556 03:55 ไทยรัฐ