วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประยุทธ์' ย้าย 304 พ.อ.พิเศษ เข็น 'บูรพาพยัคฆ์' ผงาด

"ประยุทธ์" ลงดาบโยก 304 พันเอกพิเศษ ระดับ "รอง ผบ.พล-ผู้การกรม" ปรับถ่ายกำลังรบ โยกเด็ก "บูรพาพยัคฆ์" ผงาดคุมกำลังรบทุกหน่วยของกองทัพภาคที่ 1 พร้อมปรับเด็กในสังกัดขึ้นยกแผง วางฐานอำนาจปิดทางทหารแตงโม...

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. มีรายงานว่า กองทัพบกได้แจกจ่ายสำเนาคำสั่ง การโยกย้ายนายทหารระดับ "พันเอกพิเศษ" ในตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองพล รองเจ้ากรม รองผู้บัญชาการมณฑล จนถึงผู้บังคับการกรม หรือที่เรียกวา "โผผู้การ" จำนวน 304 นาย โดยในช่วงเช้า ได้มีคำสั่งกองทัพบก ที่ 287/2556 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับเงินเดือน จำนวน 304 นาย สั่ง ณ วันที่ 4 ต.ค. 2556 ลงชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการโยกย้ายนายทหารระดับพันเอกพิเศษ หรือโผผู้การ ได้ปรับทัพต่อเนื่อง เพื่อทดแทนตำแหน่ง การโยกย้ายนายทหารระดับชั้นยศนายพลประจำปี 2556 ที่เพิ่งโปรดเกล้าฯ ไปเมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยการปรับย้ายครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงมาควบคุมดูแลเอง โดยเฉพาะหน่วยคุมกำลังสำคัญในเมืองหลวง กองทัพภาคที่ 1 เพราะคณะกรรมการบอร์ด 5 เสือบ ทบ. ที่เข้าประชุมส่วนใหญ่เพิ่งเลื่อนขึ้นมารับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รองผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม

ในส่วนตำแหน่งที่สำคัญที่ได้มีการเปลี่ยนถ่ายกำลังจะอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 เป็นสำคัญ และเป็นที่น่าสังเกตการเปลี่ยนถ่ายครั้งนี้ นายทหารที่เติบโตจากกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) หรือ "บูรพาพยัคฆ์" จะได้รับเปลี่ยนถ่ายอำนาจ เพื่อผลัดหมุนเวียนกันขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญ โดยเฉพาะหน่วยทหารราบ มณฑลทหารบก ถือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อโยกคนตัวเองมาดูแลหน่วยกำลังรบสำคัญในกองทัพภาคที่ 1 ปิดกระแสข่าวการปฏิวัติซ้อน

สำหรับรายชื่อที่มีการปรับย้ายในส่วนของนายทหารสายบูรพาพยัคฆ์ ส่วนใหญ่จะผงาดขึ้นในกองทัพภาคที่ 1 นั้น ประกอบด้วย
พ.อ.ธรรมนูญ วิถี ผบ.ร.12 รอ.(ตท.22) เป็น รองผบ.พล.ร.2 รอ. พ.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองผบ.มทบ.14 (ตท.21) เป็น รองผบ.พล.ร.2 รอ. พ.อ.ปิยะพงศ์ กลิ่นพันธุ์ รองผบ.ร.12 รอ. (ตท.23) เป็น ผบ.ร.12 รอ. พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธ์ รองผบ.ร.21 รอ.(ตท.23) เป็น เสธ.มทบ.14

พ.อ.อดิศร โครพ ผบ.ร.19 (ตท.20) เป็น รองผบ.พล.ร.9  พ.อ.วิสิฏฐ์ มณีโชติ ผบ.ร.29 (ตท.21) เป็น รองผบ.พล.ร.9 พ.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ผบ.ร.112 (ตท.24) เป็น ผบ.ร.19  พ.อ.สิทธิพล สุวรรณรัฐ รองผบ.ร.29 (ตท.23) เป็น ผบ.กรมสนับสนุน พล.ร.9  พ.อ.วุฒิชัย นาควานิช รองผบ.ร.29 (ตท.23) เป็น ผบ.ร.29 พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง เสธ.พล.ร.9 (ตท.22) เป็น ผบ.ร.9
พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ รองผบ.ร.31รอ. (ตท.25) เป็น ผบ.ร.31 รอ. พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รองผบ.ป.9 (ตท.24) เป็น ผบ.ป.1 รอ.

 

พ.อ.วิรัฎฐ์ วงษ์จันทร์ ผบ.ร.31 รอ. (ตท.23) เป็น รองผบ.มทบ.11 พ.อ.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ รองผบ.พล.ร.2 รอ. (ตท.21) เป็น รองผบ.มทบ.12 พ.อ.สุรศร์ สุขชุ่ม รองผบ.จทบ.สระบุรี (ตท.18) เป็น รองผบ.มทบ.13 พ.อ.โอภาส อุตตรนคร รองผบ.จทบ.สระแก้ว (ตท.18) เป็น รองผบ.มทบ.14  พ.อ.สุรเดช ประเคนรี เสธ.มทบ.15 (ตท.21) เป็น รองผบ.มทบ.15   พ.อ.ชมพล อามระดิษ ผอ.กกบ.ทภ.1 (ตท.20) เป็น รองผบ.มทบ.15

 

โดยรายชื่อเหล่านี้ ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นการตอบแทน ที่ได้ร่วมเป็นร่วมตาย สมัย "เม.ย.-พ.ค.53" ที่นำกลังเข้าปราบคนเสื้อแดงในขณะนั้น

 

สำหรับกองทัพภาคที่ 2 ที่มีการปรับย้ายสำคัญ ประกอบด้วย
พ.อ.สมชาย เพ็งกรูด รองผบ.จทบ.ร้อยเอ็ด (ตท.18) เป็น รองผบ.พล.ร.6  พ.อ.พิชิต วันทา รองผบ.ร.16 (ตท.22) เป็น ผบ.ร.16  พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ เสธ.พล.ร.6 (ตท.23) เป็น ผบ.พล.ร.6  พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผอ.กปช.ทภ.2 (ตท.19) เป็น รองผบ.มทบ.21  พ.อ.เดชอุดม นิชรัตน์ นปก.ประจำมทบ.21 (ตท.20) เป็น รองผบ.มทบ.21  พ.อ.ภูสิษฐ์ หล่อประเสริฐ รองผบ.จทบ.นครพนม (ตท.18) เป็นรองผบ.มทบ.22   พ.อ.ประกิจ ทับทอง รองผบ.จทบ.เลย (ตท.17) เป็น รองผบ.มทบ.23

กองทัพภาคที่ 3
พ.อ.รเณศ อินทร์ยิ้ม รองผบ.จทบ.เลย (ตท.18) เป็น รองผบ.มทบ.31  พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รองผบ.พล.ม.1 (ตท.17) เป็น รองผบ.มทบ.32   พ.อ.โอม สิทธิสาร รองผบ.จทบ.เชียงราย(ตท.19) เป็น รองผบ.มทบ.33  พ.อ.กษิดิศ หลักกรด รองจทบ.น่าน (ตท.15) เป็นรองผบ.พล.ม.1  พ.อ.ยงยุทธ เหล่าเขตการ รองผบ.ม.3 (ตท.24) เป็น ผบ.ม.3  พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง ผอ.กบบ.ทน.3 (ตท.23) เป็น ผบ.ร.4

กองทัพภาคที่ 4
พ.อ.เกื้อกูล อินนาจักร์ รองเสธ.ทภ.4 (ตท.18) เป็น รองผบ.บชร.4  พ.อ.จะนะ ปรีชา เสธ.พล.พัฒนา 4 (ตท.19)เป็น รองผบ.พล.พัฒนา 4  พ.อ.วิชัย ทัศนมณเฑียร รองผบ.จทบ.สุราษฎร์ฯ (ตท.19) เป็น รองเสธ.ทภ.4
พ.อ.พศาล หนูสังข์ รองผอ.กยก.ทภ.4 (ตท.25) เป็น ผบ.ร.5  พ.อ.สมเดช โยธา นปก.ประจำบก.ทบ.(ตท.21) เป็น ผบ.ร.151 พ.อ.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.มทบ.42 (ตท.21) เป็น รองผบ.จทบ.ทุ่งสง

นอกจากนี้ ยังมีหน่วย ปตอ. ที่มีการปรับเปลี่ยน พ.อ.สุรใจ จิตต์แจ้ง เสธ.ศปภอ.ทบ. (ตท.19) เป็น รอง ผบ.พล.ปตอ. พ.อ.วรวุฒิ วุฒิศิริ ผบ.ปตอ.2 (ตท.23) เป็น ผบ.ปตอ.1  พ.อ.พัลลภ เฟื่องฟู เสธ.พล.ปตอ. (ตท.21) เป็น ผบ.ปตอ.2 พ.อ.พงศ์สันต์ สายทอง รองผปยส.พล.ป. (ตท.20) เป็นผบ.ป.71  พ.อ.วินจ พัศดุ ผบ.หน่วย ขกท.ทภ. (ตท.20) เป็น ผบ.หน่วย ขกท.นสศ.  พ.อ.สงคราม ดอนนางพา ผบ.หน่วย ขกท.นสศ.(ตท.21) เป็น ผบ.ขกท.ทภ.

 

ตำแหน่งหลัก .pdf

"ประยุทธ์" ลงดาบโยก 304 พันเอกพิเศษ ระดับ "รอง ผบ.พล-ผู้การกรม" ปรับถ่ายกำลังรบ โยกเด็ก "บูรพาพยัคฆ์" ผงาดคุมกำลังรบทุกหน่วยของกองทัพภาคที่ 1 พร้อมปรับเด็กในสังกัดขึ้นยกแผง วางฐานอำนาจปิดทางทหารแตงโม... 5 ต.ค. 2556 14:55 ไทยรัฐ