วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชาวสวนยางยังไม่พอใจรัฐบาล ฮึ่มประท้วงอีก

ชาวสวนยางยังไม่พอใจรัฐบาล ฮึ่มประท้วงอีก

  • Share:

แกนนำม็อบยางพารายังไม่ยอมเลิก ฮึ่ม! จัดชุมนุมอีก อ้างรัฐบาลสองมาตรฐาน พร้อมขู่ยกระดับการชุมนุม ดาวกระจายหลายจุด 5 ต.ค.นี้...

วันนี้ (3 ต.ค. 56) ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรสาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา โดยให้เวลารัฐบาลภายใน 7 วัน ในการแก้ปัญหาเรื่องราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน จนบัดนี้ ยังไม่มีทีท่าที่ชัดเจนจากรัฐบาล เมื่อวานนี้ (2 ต.ค. 56) โดยภาคีเครือข่ายยังคงยืนยันการต่อสู้เพื่อเรียกร้องการชดเชยส่วนต่างราคายางพารา ที่กิโลกรัมละ 100 บาท

โดยการตั้งคำถามกับรัฐบาล 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.ผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่น อย่างเช่น ข้าว ทำไมรัฐบาลช่วยเหลือด้วยการรับจำนำได้เป็นแสนๆ ล้าน แต่ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้การส่งออกมากเป็นอันดับ 1 รัฐบาลกลับไม่ชดเชยส่วนต่างให้ และไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา จึงมีคำถามเรื่องการถูกเลือกปฏิบัติ และความไม่พอใจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยเฉพาะที่ภาคใต้ ที่รู้สึกว่ารัฐบาลคำนึงถึงฐานเสียงมากกว่าฐานสิทธิ์

ส่วนข้อ 2. มาตรการในการช่วยเหลือของรัฐบาลเรื่องปัจจัยการผลิต 2520 บาท/ไร่ จำนวน 25 ไร่ ไม่ครอบคลุมไปยังเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และกลุ่มคนกรีดยาง ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของสวนยาง โดยมีจำนวนเกินครึ่งของชาวสวนยางทั้งหมดถามว่ารัฐบาลจะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางฯ กลุ่มนี้อย่างไร 3.ภาคีเครือข่ายฯ เสนอทางออกให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างราคายางพารา ตามข้อ 1. ถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ทำ ทั้งที่เป็นทางออกเดียวที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องราคายางพาราตกต่ำอย่างตรงเป้าหมายที่สุด ซึ่งมาตรการนี้สามารถบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนครอบคลุมไปยังเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกกลุ่ม และไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกและขัดแย้งในหมู่เกษตรกรชาวสวนยางพารา อย่างเช่นในปัจจุบัน

จากเหตุผลข้างต้น ในนามภาคีเครือข่ายฯ จึงได้มีการแถลงการณ์ ฉบับที่ 6/2556 ดังต่อไปนี้ 1.จะมีการยกระดับการรวบรวมพลชาวสวนยางพาราใน 16 จังหวัดภาคใต้ และการประกาศตัวอย่างเป็นทางการของภาคีเครือข่ายฯ เพื่อเป็นหัวขบวนในการต่อสู้เรียกร้องเรื่องราคายางพาราตกต่ำ รวมถึงการเสนอทางออกที่ยั่งยืนในนามของชาวสวนยางพาราภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราต่อไปในอนาคต 2.จะมีการ " ดาวกระจาย " ไปยังทุกจังหวัดในภาคใต้ โดยการเปิดเวทีเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา และสามัคคีร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบจากวิกฤติราคายางพาราตกต่ำ

นอกจากนี้ ข้อ 3.จะมีการระดมทุนครั้งใหญ่ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน 16 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นเงินทุนในการต่อสู้ โดยจะจัดให้มีจุดรับบริจาคเป็นยางแผ่นดิบ ขี้ยาง ในทุกจังหวัด เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา "ไม่เสียสละ ชัยชนะไม่เกิด" 4.จะมีการประกาศยกระดับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ โดยภาคีเครือข่ายฯ ในวันที่ 5 ต.ค.นี้ เวลา 17.00 น. ณ เวทีที่บ้านธรรมรัตน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ 5.ที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มอีก 4 คน จากเดิมมี 5 คน คณะกรรมการบริหารภาคีเครือข่ายฯ มีจำนวนทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

พร้อมกันนั้น นายทศพล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การเดินในครั้งนี้ เราเดินอย่างเป็นระบบ และพร้อมที่จะยกระดับขึ้น ได้มีการประชุมกันแล้วว่า ในแต่ละจังหวัดจะมีดาวกระจาย โดยไม่ขอบอกล่วงหน้าว่าเป็นที่ใด เราไม่ได้กระทำการต่อต้านรัฐ แต่เราจะชี้ให้รัฐเห็นว่า การบริหารงานของรัฐล้มเหลว ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนเลือกที่รักมักที่ชัง ยังมีอะไรที่ซ่อนเงื่อนกันอีกมากมาย ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น เราในฐานะเกษตรกร ต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวของเราเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้