ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พลิกอีคอมเมิร์ซ โฉมใหม่ "ตลาดดอทคอม"

  ปิยุบล ตั้งธนธานิช3 ต.ค. 2552 10:40 น.
  SHARE

  นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

  วางใจ Rakuten ถือหุ้นใหญ่ ยกให้กำหนดกลยุทธ์-การตลาด ตั้งเป้าเป็น Shopping and entertainment หวังดึกศก. กระตุ้นยอดขาย เผยต้นปี 53 ปฏิวัติวงการ...

  ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางสังคม ส่งผลให้ธุรกิจประเภทต่างๆ ได้รับผลกระทบจนต้องปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก แตสภาพดังกล่าว กลับกลายเป็นโอกาสและช่องทางสำหรับธุรกิจกระแสใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่าง เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce

  ด้วยศัยกภาพในการขยายตัวของธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นทำเลทองแห่งหนึ่งในการค้าขายผ่านโลกออนไลน์ จนทำให้ Rakuten บริษัท e-Commerce ยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นสนใจ และตัดสินร่วมทุนกับบริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด ด้วยความหวังที่ต้องการจะพลิกประวัติศาสตร์ธุรกิออนไลน์ของไทย ภายใต้ฝีมือการบริหารของ โตชิยา มัทซึโอะ ประธาน บริษัท Rakuten ประเทศไทย จำกัด และ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด ที่ได้เปิดใจกับ IT Digest ถึงความพิเศษและวัตถุประสงค์ในความร่วมมือครั้งนี้...

  IT Digest: จุดเริ่มต้นธุรกิจของ Rakuten ในประเทศญี่ปุ่น

  มัทซึโอะ:
  ก่อตั้งในปี ค.ศ.1997 ด้วยพนักงานเพียง 10 คน ปัจจุบัน มีพนักงานมากกว่า 7,000 คน ภายใต้ระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จนสามารถพัฒนาบริษัทฯ ให้อยู่ในตลาดหลักทัพย์ด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 700,000 ล้านเยน

  ปัจจุบัน บริษัท Rakuten ถือเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในการทำธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตของประเทศญี่ปุ่น นอกจากบริการด้านการซื้อขายสินค้าแล้ว ยังมีบริการด้านต่างๆ อีกกว่า 36 รายการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ได้ถึงปีละ 1 ล้านล้านเยน จากสมาชิกกว่า 65 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดภายในญี่ปุ่น ด้วยร้านค้ากว่า 30,000 ร้าน สินค้าที่หลากหลายกว่า 14 ล้านชนิด

  IT Digest: ความนิยมของชาวญี่ปุ่นต่อธุรกิจ e-Commerce

  มัทซึโอะ:
  ในช่วงก่อตั้ง Rakuten ธุรกิจซื้อขายผ่านออนไลน์ยังถือเป็นเรื่องแปลกอยู่มาก มีจำนวนผู้ใช้บริการเพียงเล็กน้อย จนถึงช่วงประมาณปี 2000-2002 ที่บริษัทฯ ตัดสินใจซื้อทีมเบสบอล ที่ชื่อ Rakuten Eagle ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการและสมาชิกเพิ่มขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปีของญี่ปุ่น ที่มีบริษัทเปิดใหม่เข้าซื้อทีมเบสบอล ถือเป็นการสร้างโอกาสในการรับรู้ที่ดีต่อบริษัทฯ

  IT Digest: สาเหตุใดที่ทำให้ Rakuten เลือกลงทุนในประเทศไทย


  มัทซึโอะ:
  ตลาด e-Commerce ของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน ยังคงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นประมาณ 20% ทุกปี แต่เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรภายในประเทศ พบว่า มีข้อจำกัดบางประการ ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจเพิ่มสมาชิกและกิจการภายในประเทศต่อไป พร้อมเปิดตลาดใหม่ในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคเอเชียควบคู่กัน

  สาเหตุที่ Rakuten เลือกลงทุนในประเทศไทยนั้น มาจากเหตุผล 2 ประการ คือ ประเทศไทยเป็นตลาดหลักและถือเป็นศูนย์กลางภายในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ธุรกิจ e-Commerce ภายในประเทศไทยก็ยังอยู่ในขั้นที่กำลังพัฒนาและมีอัตราการเติบโตสูง จึงถือเป็นตลาดและประเทศที่มีศักยภาพ ทำให้ Rakuten ตัดสินใจเข้าร่วมทุนกับตลาดดอทคอมในครั้งนี้ รวมถึง การเป็นพาทเนอร์ร่วมกับผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถืออย่างตลาดดอทคอม

  IT Digest: สาเหตุใดจึงเลือกร่วมทุนกับตลาดดอทคอม


  มัทซึโอะ: ตลาดดอทคอมถือเป็นบริษัทใหม่ไฟแรง คล้ายกับ Rakuten เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโต รวมถึงผลประกอบการและจำนวนสมาชิกของตลาดดอทคอม ที่มีมากกว่า 2 ล้านคน ร้านค้า 160,000 ร้าน เชื่อว่า บริษัทฯ จะสามารถนำแนวทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดและพัฒนาธุรกิจได้ต่อไป

  ภาวุธ: ขณะนี้ Rakuten ถือหุ้นใหญ่ 67% ขณะนี้ เราได้การยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมจากลงทุน หรือ BOI โดย Rakuten จะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบ e-Commerce รูปแบบใหม่ให้แก่บริษัทฯ ด้วยเทคโนโลยีและโครงสร้างใหม่จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อตอบโทจ์ทางธุรกิจให้แก่ตลาดดอทคอมและผู้ประกอบการ e-Commerce ภายในประเทศไทย เชื่อว่า โครงสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ของ Rakuten มีความแตกต่างจากโครงสร้างทางธุรกิจในแบบเดิม

  เรามั่นใจว่าโครงสร้างใหม่ที่จะนำมาใช้ในช่วงต้นปี 2553 จะทำให้ผู้ประกอบการของไทย รวมถึง ตลาดดอทคอมแข็งแรงและเติบโตขึ้นด้วย e-Commerce ทั้งยังส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศไทยขยายตัวตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า กลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

  IT Digest: ตลาดดอทคอมคาดหวังอย่างไร จากโครงสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ดังกล่าว

  ภาวุธ:
  เราตั้งเป้าหมายโดยเน้นที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

  มัทซึโอะ: ด้วยการนำสิ่งที่ Rakuten ทำอยู่ในปัจจุบัน มาแบ่งปันกับตลาดดอทคอม พร้อมนำธุรกิจใหม่ที่ตลาดดอทคอมยังไม่มี มาเริ่มต้นดำเนินงาน ด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการในการเริ่มต้น ด้วยการใช้บริการสนับสนุนจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ และร้านค้า ให้สามารถมีความสนุก เกิดความพึงพอใจ และมีการตัดสินใจซื้อ ภายใต้การดำเนินงานแบบ Shopping and Entertainment เพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

  IT Digest: กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มใด

  มัทซึโอะ: ในเบื้องต้นอาจใช้ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งานเดิมเพื่อเป็นฐานในการขยายธุรกิจ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้หญิง เนื่องจาก มีแนวโน้มใช้งานมากกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น

  ภาวุธ: นอกจากนี้ เรายังต้องการเน้นที่กลุ่มของร้านค้า เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตให้มากขึ้น โดยส่งเสริมให้ร้านค้าที่มีอยู่เดิมสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

  IT Digest: ภาพรวมของ e-Commerce ในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง ในขณะนี้

  ภาวุธ:
  ขณะนี้ e-Commerce ในประเทศไทยยังคงมีอัตราการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ จากรายได้กว่า 400,000 ล้านบาทในปี 2551 เชื่อว่า ในปีนี้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นอีกกว่า 50,000 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้รวมของปี 2552 อยู่ที่ประมาณ 450,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่า 40% ถือเป็นอัตราการเติบโตโดยปกติ ขณะเดียวกัน การเติบโตดังกล่าวอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตลาด e-Commerce ของไทยได้เป็นอย่างมาก ส่วนรายได้ของตลาดดอทคอมภายในปี 2552 อาจต้องรอดูผลภายหลังการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง  ****************
  นาย
  โตชิยา มัทซึโอะ

  IT Digest: ภาวะการแข่งขันภายในตลาด e-Commerce เป็นอย่างไร


  ภาวุธ: ผู้ให้บริการ e-Commerce รายหลักภายในประเทศไทยนั้น ยังมีจำนวนน้อยมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนาและขยายธุรกิจ ทำให้ตลาดดอทคอมมั่นใจถึงโอกาสเติบโตในทางธุรกิจ

  มัทซึโอะ:
  ปัจจุบัน Rakuten อยู่ในตำแหน่งผู้นำ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า 60% ทำให้ทิ้งห่างจากคู่แข่งเป็นอย่างมาก ส่วนภาวะการแข่งขันด้าน e-Commerce ของญี่ปุ่นนั้น บริษัทฯ ไม่ได้มองถึงเรื่องดังกล่าวและคิดว่าเป็นปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก ธุรกิจดังกล่าวยังถือเป็นตลาดที่ยังคงมีอัตราการเติบโต จากพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ด้วยความสนุกมากกว่าจะเดินทางออกไปเลือกซื้อด้วยตนเอง

  นอกจากนี้ เรายังมองคู่แข่งในธุรกิจเป็นพันธมิตร เพื่อช่วยพัฒนาตลาดและธุรกิจ e-Commerce ในญี่ปุ่นให้เติบโตต่อไป พร้อมหาวิธีดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค ให้เลือกสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร ขณะที่ ตลาด e-Commerce ภายในประเทศไทยยังคงมีขนาดเล็ก ทำให้บริษัทฯ ต้องการพัฒนาไปพร้อมๆ กับคู่แข่ง

  IT Digest: โครงสร้างธุรกิจที่จะนำมาใช้กับตลาดดอทคอม มีลักษณะเป็นอย่างไร

  มัทซึโอะ:
  เรานำสิ่งที่พัฒนาจากญี่ปุ่น พร้อมโครงสร้างที่พัฒนาจากประเทศไต้หวันมาเป็นฐานในการปรับใช้ภายในประเทศไทย ด้วยจุดเด่นของผู้บริโภคในประเทศไทย ที่ชื่นชอบและนิยมความสนุกสนานจากการซื้อสินค้า และจุดอ่อนในความกังวลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผู้ซื้อและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอันดับแรก โดยจุดอ่อนดังกล่าวเคยเกิดขึ้นกับ Rakuten เมื่อช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ใช้เวลากว่า 10 ปีในการคิดค้นและพัฒนาธุรกิจ เชื่อว่า จากประสบการณ์ที่มี Rakuten จะสามารถพัฒนาตลาดดอทคอมที่มีพื้นฐานทางธุรกิจในระดับที่ดีได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

  IT Digest: ตลาดดอทอคมสร้างความมั่นใจในการใช้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างไร

  ภาวุธ: ขณะนี้ เราเน้นเรื่องของการยืนยันตัวตน พบว่า ที่ผ่านมายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการกลุ่มดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ รวมถึง มุมมองเดียวกับ Rakuten มองเห็น ทำให้บริษัทฯ เร่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ซื้อด้วยพื้นฐานแห่งความสนุก พร้อมเพิ่มศักยภาพควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

  IT Digest: คาดการณ์ถึงแนวโน้มธุรกิจ e-Commerce ในประเทศไทยไว้อย่างไร

  ภาวุธ: ในแง่ของการขยายตัวสำหรับประกอบธุรกิจ ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีบริษัทรายใด จะเขิยบขึ้นเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ภายในตลาด ส่วนความร่วมมือระหว่าง Rakuten และตลาดดอทคอมในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงการ e-Commerce ของไทย รวมถึง ผู้ประกอบการรายอื่นที่ต้องการร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน พบว่า แนวโน้มการเติบโตของผู้ประกอบการายเล็กในปี 2553 จะมีอัตราการเติบโตมากขึ้น เนื่องจาก มุมมองใหม่ทางธุรกิจ

  มัทซึโอะ:
  นอกจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทฯ ยังมีทีมผู้บริหาร 3 คนร่วมบริหารตลาดดอทคอม เพื่อนำจุดเด่นของแต่ละฝ่ายมาใช้ร่วมกัน โดยในส่วนของการบริหาร จะใช้ข้อมูลที่ส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง จากลักษณะการเติบโตของตลาดดอทคอมที่คล้ายคลึงกับ Rakuten ในยุคเริ่มต้น เชื่อว่า จะไม่ต้องปรับปรุงกลยุทธ์ใดๆ มากนัก

  IT Digest:
  จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพื่อรับมือกับปัญหาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

  มัทซึโอะ:
  เราคิดว่าการลงทุนด้านอินเทอร์เน็ตเป็นความแตกต่างจากทุกธุรกิจในโลก อย่างเช่น สภาพเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบภายในประเทศญี่ปุ่น ที่ส่งผลให้ร้านค้าที่มีการซื้อขายโดยตรงได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก  แต่การซื้อขายผ่านออนไลน์นั้น กลับไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

  ภาวุธ:
  ในส่วนของตลาดดอทคอม เรามั่นใจว่า บริษัทฯ แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และกลับมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวกลับกลายเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ e-Commerce บริษัทฯ จึงรุกหนักมากขึ้น พร้อมชี้แจงให้ผู้ประกอบการได้ทราบ ถึงประโยชน์และโอกาสในการทำธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำแต่ให้ผลลประกอบการและยอดขายที่ดีกับธุรกิจ ทำให้ตลาดดอทคอมมีจำนวนร้านค้าและลูกค้าเติบโตขึ้นเกือบ 30%

  มัทซึโอะ:
  เราจะยึด 2 คีย์เวิร์ดในการดำเนินธุรกิจ คือ Shopping is entertainment และ Your success is our success

  ภาวุธ: ที่ผ่านมา คนใช้อินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์อย่างแท้จริง ในฐานะผู้ให้บริการ e-Commerce เราจึงพยายามให้คำแนะนำและสร้างมุมมองต่อประโยชน์จากการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ ว่าอินเทอร์เน็ตสามารถเพิ่มยอดขายและมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างไร โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีสาขาอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในภาคเหนือ และชักจูงให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือเข้ามาทำธุรกิจมากขึ้น

  IT Digest: ประเทศไทยมีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์มากเพียงใด

  มัทซึโอะ: ความแตกต่างระหว่าง Rakuten ในยุคเริ่มแรกกับตลาดดอทคอมในปัจจุบัน คือ การเกิดและเติบโตของสังคมออนไลน์ ที่กลายเป็นตัวช่วยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดโอกาสในการเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใต้ 2 ความท้าทายหลัก ได้แก่ 1.สภาพโครงสร้างพื้นฐานในการใช้อินเทอร์เน็ตภายในประเทศไทย ที่อยู่เกินอำนาจและขอบเขตที่บริษัทฯ จะทำได้ 2.การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือ e-Payment ที่ยังคงมีข้อจำกัดหลายประการ เชื่อว่า หากเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้น หรือมีการปรับลดรายละเอียดต่างๆ ลง จะทำให้ธุรกิจออนไลน์สามารถเติบโตได้อีกมาก โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ เตรียมแผนการดำเนินงานจากประสบการณ์และความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าว

  IT Digest: ยังต้องการการช่วยเหลือด้านใดจากรัฐบาลอีกบ้าง

  ภาวุธ: ขณะนี้ รัฐบาลก็เตรียมความช่วยเหลือหลายด้าน อาทิ การสนับสนุน การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ขณะเดียวกัน เราก็มีการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการ e-Commerce อยู่แล้ว จึงอาจเป็นความร่วมมือในการประสานงานร่วมกัน เพื่อผลักดันและให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ จากประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจแก่ภาครัฐ

  IT Digest: ฝากอะไรถึงผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์

  มัทซึโอะ: เชื่อว่า ความร่วมมือระหว่าง Rakuten และตลาดดอทคอมในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียในอนาคต พร้อมสร้างทางเลือกใหม่ในการดำเนินธุรกิจ โดยปลูกฝังการใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อกลางในการดำเนินการ

  ภาวุธ: สิ่งที่เรากำลังจะทำ เปรียบเสมือนการปฏิวัติวงการ e-Commerce โดยอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมจากในอดีต เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ทั้งในส่วนของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 04:05 น.