วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งคิดระบบ "เงินรายหัว" นักเรียนใหม่

รมว.ศึกษาธิการ สั่งคิดระบบ "เงินรายหัว" นักเรียนใหม่ แนะ สกศ.คำนวณให้เหมาะสมกับปัจจุบัน คาดอาจใช้ทันปีการศึกษาหน้า...

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า สกศ.ได้นำเสนอร่างยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556-2558 และแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556-2559 โดยตนได้ให้ สกศ.นำร่างทั้ง 2 ฉบับ ไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและนโยบายที่ตนมอบ นอกจากนี้ สกศ.ยังได้เสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวโดยมีวงเงินที่สูงขึ้น ซึ่งจากการที่ได้หารือผู้บริหารองค์กรหลักพบว่า การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีปัญหา อาทิ มีการอุดหนุนโดยไม่คำนึงถึงขนาดของสถานศึกษา ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งการกระจายทรัพยากร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

“ที่ผ่านมามีปัญหาว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีการดูดนักเรียนเข้าไปเรียนจำนวนมาก จนมีนักเรียนสูงถึง 60 คนต่อห้อง เพื่อให้ได้เงินอุดหนุนรายหัวจำนวนมากแต่ทำให้คุณภาพการศึกษาลดลง ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยก็ได้เงินอุดหนุนรายหัวน้อยมากจนไม่สามารถนำไปทำกิจกรรมเสริมอื่นๆได้ ขณะเดียวกัน  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ก็มีข้อกำหนดการรับเงินอุดหนุนรายหัวว่าครู กศน. 1 คน ต้องดูแลนักเรียน 60 คน ถึงจะได้รับเงินอุดหนุนทำให้ครู กศน.ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ต่ำประมาณเดือนละ 9,000 บาทเท่านั้น” รมว.ศึกษาธิการกล่าวและว่า ทั้งนี้ได้มอบหมายให้  สกศ.ไปคิดเงินอุดหนุนรายหัวฯใหม่ อาทิ การวางหลักเกณฑ์ให้การอุดหนุนโรงเรียนในฐานะที่เป็นโรงเรียน ไม่ใช่อุดหนุนรายหัวตามจำนวนเด็กในโรงเรียนเท่านั้น โดยต้องคิดระบบการให้เงินอุดหนุนรายหัวฯใหม่ว่าควรให้การอุดหนุนผ่านช่องทางใดบ้าง และมีหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวฯที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน หาก  สกศ.สามารถเสนอระบบเงินอุดหนุนรายหัวฯใหม่อาจจะนำมาใช้ในต้นปีการศึกษา 2557.

รมว.ศึกษาธิการ สั่งคิดระบบ "เงินรายหัว" นักเรียนใหม่ แนะ สกศ.คำนวณให้เหมาะสมกับปัจจุบัน คาดอาจใช้ทันปีการศึกษาหน้า... 9 ส.ค. 2556 01:11 9 ส.ค. 2556 03:04 ไทยรัฐ