ข่าว
100 year

เปิดเคล็ดลับ 'เด็กเก่ง' แอดมิชชั่นสู่คณะในฝัน

ไทยรัฐออนไลน์10 พ.ค. 2556 05:50 น.
SHARE

เด็กเก่งแอดมิชชั่นกลางเผยเคล็ดลับการเรียน ตั้งใจเรียนในห้อง ด้านที่ 1 รัฐศาสตร์ จุฬาฯ บอกสนใจเรื่องการเมือง แต่อาจไปเรียนต่อฝรั่งเศสหลังได้ทุนรัฐบาล วอนนักการเมืองให้ความสำคัญพัฒนาการศึกษาและเยาวชนมากขึ้น ส่วนว่าที่นิสิตครูได้คะแนนสูงสุด ย้ำครูต้องเป็นต้นแบบ สลดทุจริตสอบครูผู้ช่วย...

ภายหลังการประชุมผลแอดมิชชั่นกลางประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้ทราบผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุดในแต่ละคณะวิชาในระบบแอดมิชชั่นกลางแล้ว โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุดในแต่ละคณะวิชา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึก เคล็ดลับในการเรียน และข้อคิดเห็นต่อปัญหาสังคมไทยที่น่าสนใจ

เริ่มจากนายสุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ ซึ่งได้คะแนนสูงสุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกดีใจ อยากเรียนสาขาการเมืองการปกครอง เพราะสนใจเรื่องการเมือง และพยายามติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อปริญญาตรีที่ประเทศฝรั่งเศสเช่นกัน จึงอาจต้องขอพักการเรียนที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ ไว้ก่อน ส่วนเรื่องการเมืองนั้น มองว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน แม้จะไม่สนใจแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกระทบกับทุกคน ต้องติดตามข่าวสารการเมืองด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่เชื่อทุกอย่าง ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้วย เพราะหากเราเชื่อข่าวทุกอย่างโดยไม่วิเคราะห์ก็จะเกิดความวุ่นวาย จบแล้วอยากเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง เพราะคิดว่าการให้ความรู้กับคนจะเป็นประโยชน์มากกว่า และฝากบอกนักการเมืองที่บริหารประเทศในปัจจุบันว่าขอให้หันมาสนใจพัฒนาเรื่องการศึกษา และให้ความสำคัญกับเยาวชนมากขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ช่วยพัฒนาประเทศได้

น.ส.พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้น และดีใจมาก เพราะเป็นอีกคณะที่ใฝ่ฝัน ขณะนี้กำลังศึกษาปี 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ซึ่งก็เป็นคณะในฝันเช่นกัน จึงต้องหารือกับพ่อแม่อีกครั้งก่อน อย่างไรก็ตามเข้าใจดีว่าหากไม่เรียนคณะนิเทศฯ คงต้องมีคนคิดว่าแย่งที่นั่งเรียนของคนอื่น แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำตามความฝันของตนเอง จึงได้ลองสอบแอดมิชชั่นในปีนี้อีกครั้ง สำหรับเคล็ดลับการเรียนนั้นไม่มีอะไรมาก แค่ตั้งใจเรียนในห้องเรียน แต่ก็มีการเรียนพิเศษบางวิชาที่ไม่ถนัด เช่น วิทยาศาสตร์ อยากฝากถึงเพื่อนๆ ที่พลาดหวังว่าให้สู้ต่อไป เพราะแอดมิชชั่นไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต ปีหน้าก็ยังมีโอกาส

ส่วน น.ส.ชนม์นิภา นิ่มธุภะริยะ ได้คะแนนสูงสุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้รู้ว่าได้คะแนนสูงที่สุดของคณะ ตนชอบด้านภาษาจึงเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ชั้นม.1 โดยเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ตนมองว่าเราต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนและทำงานส่งอาจารย์ให้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย เพราะสิ่งเหล่านี้ได้ประโยชน์ต่อตัวเราและช่วยในเรื่องคะแนนเฉลี่ยสะ สม ม.ปลาย ทั้งนี้ยอมรับว่าเรียนกวดวิชาเพราะบังคับตนเองเรื่องการอ่านเองไม่ได้ จึงต้องเสริมความรู้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเรียนกวดวิชาเพราะมีเพื่อนตนหลายคนไม่ได้เรียนก็สอบได้

เช่นเดียวกับนายวีรประพันธ์ กิติพิบูลย์ ได้คะแนนสูงสุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากเพราะเป็นคณะที่ชอบ และยังได้เป็นหมอฟันเหมือนคุณแม่ด้วย ส่วนเคล็ดลับในการเรียนนั้น จะทำกิจกรรมควบคู่การเรียนไปด้วย เพราะการเรียนแม้จะทำให้ได้ความรู้ แต่การทำกิจกรรมทำให้ได้เพื่อนได้สังคม และมีความสุขในการใช้ชีวิต ดังนั้น อยากฝากเพื่อนๆ ทุกคนขอให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียน ทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน เรียนกวดวิชาเฉพาะวิชาที่เราไม่ถนัดหรือต้องการความรู้เพิ่มเติม และต้องทำกิจกรรมของโรงเรียนด้วย ส่วนผู้ที่พลาดแอดมิชชั่นก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะยังมีมหาวิทยาลัยดีๆ ให้เลือกเรียนอยู่ ขอให้ตั้งใจและพยายามต่อไป

นายธนดล หิรัญวัฒน์ ซึ่งได้คะแนนสูงสุด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้คนเก่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเลือกเรียนครู แต่ที่ตนเลือกเรียนครุศาสตร์เพราะชอบ ตอนเรียนก็ช่วยสอนเพื่อนๆ และน้องๆ หากเรียนจบก็อยากจะทำงานด้านการศึกษาเพราะอยากเห็นการศึกษาไทยพัฒนา ในฐานะว่าที่นิสิตครูเห็นข่าวทุจริตสอบบรรจุครูผู้ช่วยแล้วไม่สบายใจ อยากให้กระทรวงศึกษาธิการหามาตรการดูแลให้เข้มงวด เพราะครูควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่น หากปล่อยให้การสอบบรรจุครูเกิดการทุจริต แล้วประเทศของเราจะเป็นอย่างไร

นายจิรวัฏ สมรักษ์ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกดีใจ เพราะเป็นสิ่งที่คาดหวังมากและเลือกเป็นอันดับที่ 1 และยังรู้สึกภูมิใจมาก เพราะไม่คิดว่าเด็กต่างจังหวัดจะสามารถทำคะแนนได้สูงสุดของคณะ จึงชี้ให้เห็นว่าเด็กต่างจังหวัดก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเด็กในกรุงเทพฯ ดังนั้นไม่ว่าจะเรียนที่ไหนคุณภาพก็เหมือนกัน เพียงแต่ตัวเราเองต้องตั้งใจเรียนให้มากที่สุด โดยต้องรู้สึกสนุกกับการเรียน ฝึกทำโจทย์ให้มากๆ และขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆ ทุกคนที่พลาดจากแอดมิชชั่น อยากให้ลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง เพราะยังมีมหาวิทยาลัยดีๆ อีกมาก

ปิดท้ายด้วยนายจารุเดช บุญญสิทธิ์ ซึ่งได้คะแนนสูงสุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกดีใจเพราะไม่คิดว่าจะได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของคณะ อยากจะฝากบอกเพื่อนๆ ที่ไม่ติดว่าขอให้สู้ต่อไป ส่วนเคล็ดลับในการเรียนก็ขอให้ตั้งใจเรียนในห้องให้ดี และอาจจะหาที่กวดวิชาเพิ่มบ้าง เพราะส่วนตัวมองว่าการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวบางครั้งความรู้ก็ไม่พอที่ จะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย โชคดีที่โรงเรียนจิตรลดามีการนำการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตมาให้นักเรียน ได้เรียนรู้ นอกจากนี้อยากให้มีการปรับหลักสูตรโดยตัดบางวิชาที่ไม่จำเป็นออก ส่วนแอดมิชชั่นไม่อยากให้ปรับบ่อยเพราะจะทำให้เด็กเตรียมตัวไม่ทัน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้