ข่าว
100 year

กสทช. ชี้โทษสูงสุดเพิกถอนใบอนุญาต หากไม่ลดค่าบริการ 3จี ลง15%

ไทยรัฐออนไลน์7 พ.ค. 2556 17:15 น.
SHARE

กสทช. ร่อนหนังสือถึงค่ายมือถือ 3จี ยันการลดอัตราค่าบริการลง 15% ทั้งแพ็กเกจเดิมและแพ็กเกจใหม่ ชี้หากไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืน ผิดบทบัญญัติมาตรา 15 พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2556 มีโทษสูงสุดเพิกถอนใบอนุญาต...

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือเรื่องขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ลงวันที่ 7 พ.ค.2556 ถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz หรือ 3จี ใหม่ ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ขอให้ทั้ง 3 บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมและเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2556 ที่กำหนดแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.แนวทางการกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2555 นำรายการส่งเสริมการขายที่ปรากฏในตลาดในปัจจุบัน ไปใช้ในการให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz นั้น ผู้ให้บริการจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่า 15% ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น และสำหรับรายการส่งเสริมการขายใหม่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2555 จะต้องกำหนดรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต กล่าวคือ ต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (วอยซ์) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (นอนวอยซ์) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

2. สำนักงาน กสทช. จะใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คำนวณได้ ณ วันที่ 7 ธ.ค.2555 ของทุกรายการส่งเสริมการขายในตลาด มาคำนวณเป็นอัตราอ้างอิงเพื่อใช้ในการกำกับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน 2.1 GHz เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และ 3. เร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า หากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ทั้ง 3 รายไม่ปฏิบัติตามย่อมเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2556 สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการบังคับทางปกครองตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยเริ่มจากการตักเตือน สั่งปรับทางปกครอง พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป.

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้