ข่าว
100 year

อดีต'สสร.50'ร้องป.ป.ช. กล่าวโทษนายกฯ ปมกู้2ล้านล้าน

ไทยรัฐออนไลน์3 เม.ย. 2556 19:51 น.
SHARE

กลุ่มอดีต ส.ส.ร.50 เร่งยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. กล่าวโทษ "นายกฯ ปู" กู้เงิน 2 ล้านล้าน ชี้เจ้าตัวกระทำผิดกฎหมายอาญา มาตรา 157 อาจทำความเสียหายมาให้ประเทศ...  

วันที่ 3 เม.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กลุ่มอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 2550 จำนวน 12 คน ประกอบด้วย นายเจิมศักดิ์  ปิ่นทอง นายมานิจ สุขสมจิตร นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์นายกฤษดา ให้วัฒนานุกูล นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร นายคมสัน โพธิ์คง นายเจริญศักดิ์ โรจน์ฤทธิ์พิเชษฐ์ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ นางพรรณราย แสงวิเชียร นายสมเกียรติ รอดเจริญ นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย และนายสุนทร จันทรังสี เดินทางมายื่นคำร้องกล่าวโทษ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการร่างพระราชบัญญัติ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ... กู้เงินจากแหล่งเงินกู้ ในวงเงินจำนวน 2 ล้านล้านบาท เพื่อนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ

โดยไม่ต้องนำเงินส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกำหนดการบริหารเงินกู้ดังกล่าว นอกเหนือจากที่กำหนดในกฎหมายวิธีการงบประมาณ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า กระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ

และขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่งดำเนินการพิจารณาและวินิจฉัยเป็นการด่วน และหากเป็นไปได้ โปรดขออำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีคำสั่งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งคณะ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ระงับการดำเนินการทั้งปวงไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีคำวินิจฉัย หรือจนกว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะได้มีคำพิพากษา.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้