ข่าว
100 year

ยอดรถจดทะเบียนแอลพีจี ม.ค.พุ่ง 1,014,089 คัน

ไทยรัฐออนไลน์23 ก.พ. 2556 16:10 น.
SHARE

กรมการขนส่งฯ เผยยอดรถจดทะเบียนแอลพีจี เฉพาะเดือน ม.ค.ปีนี้ พุ่งมากถึง 1,014,089 คัน มากกว่าปี 55 ทั้งปีที่มีจำนวน 133,088 คัน ย้ำการติดตั้งต้องทำกับผู้ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งฯ เท่านั้นเพื่อความปลอดภัย และต้องจดทะเบียนภายใน 15 วัน ไม่เช่นนั้นมีความผิด...

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จำนวนรถจดทะเบียนเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2556 มีจำนวน 1,014,089 คัน ส่วนปี 2555 มีจำนวน 133,088 คัน โดยรถดังกล่าวเป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งได้ผ่านการตรวจและทดสอบความปลอดภัยจากผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของรถที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ซึ่งจะได้รับความปลอดภัยสูง

ดังนั้น เจ้าของรถที่ประสงค์จะเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ LPG ต้องติดตั้งกับผู้ติดตั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น เพื่อความมั่นใจในขั้นตอนวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง ปลอดภัย และอุปกรณ์ที่ใช้ได้มาตรฐาน และเมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจและทดสอบความปลอดภัยกับผู้ตรวจและทดสอบ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกอีกครั้ง จากนั้นจึงไปดำเนินการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้ถูกต้อง ณ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองการตรวจและทดสอบ โดยนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ พร้อมหลักฐาน ซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในกำหนด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท สำหรับครั้งต่อไป ต้องนำรถเข้าตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบทุก 5 ปี นับแต่วันแจ้งการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้