ข่าว
100 year

เปิด 15 สถานที่ปราศรัย หาเสียงเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.

ไทยรัฐออนไลน์22 ม.ค. 2556 15:01 น.
SHARE

กทม.กำหนดสถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 15 แห่ง ขณะออกกฎเข้ม ปิดป้ายโฆษณา หาเสียงเลือกตั้งในสถานที่ต้องห้าม สามารถสั่งรื้อถอนได้ทันที

วันที่ 22 ม.ค. นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาสถานที่เพื่อให้ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประกาศนโยบาย หรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดสถานที่สำหรับการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 แห่ง ในพื้นที่ 13 เขต ประกอบด้วย ลานคนเมือง เขตพระนคร สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร สวนลุมพินี เขตปทุมวัน อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขตธนบุรี สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 (ฝั่งธนบุรี) เขตราษฎร์บูรณะ สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม สวนพระนคร เขตลาดกระบัง สวนสุขภาพ เขตประเวศ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ และสวนสาธารณะหน้าเดอะมอลล์ บางแค เขตบางแค

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ขออนุญาตใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งในสถานที่ดังกล่าว จะต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานปกครองและทะเบียน ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องยื่นคำร้องล่วงหน้า ก่อนวันเข้าใช้สถานที่ไม่น้อยกว่า 3 วัน และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเวทีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งเอง

ปิดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในสถานที่ต้องห้าม กทม. สั่งรื้อถอนได้ทันที

นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่าตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.ทถ.กทม.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มี.ค.56 และกำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-25 ม.ค.56 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อให้การปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วพื้นที่ กรุงเทพมหานครจึงได้ออกประกาศกรุงเทพมหานครกำหนดสถานที่สำหรับปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพฯ

โดยอนุญาตให้ปิดประกาศโฆษณา หาเสียงเลือกตั้งได้ในบริเวณและสถานที่ที่ผู้อำนวยการเขตกำหนดไว้ให้ ยกเว้นบริเวณดังนี้ เกาะกลางถนน สะพานลอยคนเดินข้าม และสะพานลอยรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้ว หรือกำแพง หรือผนังอาคารของทางราชการ ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า บริเวณเกาะกลางถนน ศาลาที่พักผู้โดยสาร และบริเวณโดยรอบภายในระยะ 10 ม. ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ อนุสาวรีย์ ป้อมตำรวจ สุขาสาธารณะ ท้องสนามหลวง สวนหย่อม สวนสาธารณะ วงเวียนทุกวงเวียน ถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ถนนโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง และถนนราชดำเนินใน

ทั้งนี้ การปิดป้ายประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งจะต้องไม่กระทำโดยวิธีการทากาว แป้งเปียก หรือทา พ่น ระบายสี หรือตอกตะปูเป็นอันขาด และต้องไม่ติดตั้งในลักษณะแขวนเป็นราว รวมทั้งต้องไม่กีดขวางทางสัญจรหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือยานพาหนะ หรือปิดบังป้ายและสัญญาณไฟจราจร หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ

หากฝ่าฝืนกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต มีสิทธิ์ในการพิจารณาสั่งเก็บ ย้าย หรือรื้อถอนเอกสาร และแผ่นประกาศโฆษณาหาเสียงโดยมิต้องแจ้งให้ผู้สมัครฯ ทราบก่อนล่วงหน้า และเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องจัดเก็บรื้อถอนให้หมดภายใน 3 วัน หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานเขตท้องที่กำหนด หากเห็นสมควรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตมีสิทธิ์จัดเก็บ รื้อถอนแผ่นป้ายประกาศโฆษณาหาเสียงออกก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้