ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  มจร.เปิดสอนหลักสูตร 'สันติศึกษาฯ แก้ปัญหาไฟใต้'

  ไทยรัฐออนไลน์18 ม.ค. 2556 16:23 น.
  SHARE

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำ MOU ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษาฯ เพื่อสร้างบุคลากรลดความขัดแย้ง แก้ปัญหาความแตกแยกในสังคม สร้างความสันติสุขขึ้นในสังคมทั่วโลก และแก้ปัญหาไฟใต้...

  เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 ม.ค. 55 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ทำพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MoU) ร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นตัวแทน สถาบันพระปกเกล้า มี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นตัวแทน และสำนักงานศาลยุติธรรม มีนายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นตัวแทน ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกัน เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีเครือข่ายจากทั้ง 3 สถาบัน รวม 80 เครือข่าย ร่วมให้การสนับสนุน เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้วย

  ภายหลังทั้ง 3 สถาบันได้ทำบันทึกข้อตกลง MoU เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน ให้แก่ 80 เครือข่ายที่ร่วมมาลงนามได้ทราบถึงเหตุผลในการเปิดสอนสาขาวิชาสันติศึกษาในระดับปริญญาโท ว่าความขัดแย้งก่อเกิดในสังคมโลกมนุษย์มานานตั้งแต่ในอดีต มาจนถึงปัจจุบันความขัดแย้งยังคงมีปรากฏให้เห็น เป็นภัยอันตรายต่อมวลมนุษย์ทั้งโลก โดยเฉพาะปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีปัญหาความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ ยังอยู่ในวังวน เป็นปัญหาซ้ำซาก การเอาการเมืองเข้าไปแก้ก็ไม่ได้ เอาอุดมการณ์เข้าไปแก้ก็ไม่ได้ ปัญหาจึงเกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้ ฉะนั้น สถาบันการศึกษาต้องออกมาแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีศึกษา เพราะสถาบันศาสนายังรากฐานของวัฒนธรรม อริยะธรรม อย่างยั่งยืน และอย่านำเอาศาสนามาเป็นตัวแบ่งแยก เพราะผู้นำศาสนาทุกศาสนาไม่ต้องการความขัดแย้งความแตกแยกอยู่แล้ว การศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะลดความขัดแย้งความแตกแยกความสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึ่งได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษาฯ ขึ้นมา เพื่อให้ความสันติกลับคืนมา ลดความขัดแย้ง สร้างความรัก ความสามัคคีกลับคืนมา

  ทั้งนี้ เหตุผลที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าได้ศึกษาทำวิจัยปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ความขัดแย้งในสังคมไทยทุกระดับมาโดยตลอด ส่วนสำนักงานศาลยุติธรรมนั้น ใช้ความพยายามไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาสังคมกับคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในศาลมากมาย จนทำให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความขัดแย้งหาข้อยุติอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มาร่วมสนับสนุนเปิดสอนหลักสูตร สาขาวิชาสันติศึกษาฯ

  ด้าน ศ.ดร.บวรศักดิ์ เปิดเผยว่า หลักสูตรวิชาสันติศึกษาฯ เป็นเรื่องที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ จัดทำขึ้นมา จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยและสังคมโลก ทำให้คนมีทัศนคติต่อความขัดแย้ง ไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่ง เกิดจากสังคมโดยรวมที่ต้องร่วมกันแก้ไข ในหลักสูตรยังมีทักษะการป้องกันไม่ใด้เกิดความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคม ใช้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

  ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หรือโทร. 02-6235393, 081-4803374 หรือที่ http://www.ps.mcu.ac.th

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้