วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.เฉลิมพระเกียรติ'พระแม่แห่งแผ่นดิน'

ระดมจัดวันครู นายกฯ เปิดงาน คารวะ 3 ครูผู้สอน โพลชี้จุดด้อยแม่พิมพ์สอนไม่ดึงดูดเด็ก...

เมื่อวันที่ 8 .. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายดิเรก พรสีมา รักษาการประธานคณะกรรมการคุรุสภา และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันครู ประจำปี 2556 โดยนายพงศ์เทพ กล่าวว่า วันที่ 16 ม.ค. ซึ่งเป็นวันครู ศธ.ได้กำหนดจัดงานวันครูเป็นปีที่ 57 โดยปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ "พระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 และจัดงาน "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู

ด้านนางพนิตา กล่าวว่า การจัดงานวันครูปีนี้ จะเริ่มวันที่ 12-16 ม.ค. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งวันที่ 16 ม.ค. ในส่วนกลางจะจัดที่หอประชุมคุรุสภา มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ รวมถึงคารวะครูอาวุโสที่เคยเป็นครูผู้สอน 3 คน คือ คุณครูอรศรี มนตรี ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 คุณครูกาญจนา นันทขว้าง ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคุณครูสุภาพ วัฒนวิกย์กรรม ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขณะที่ รศ.สุขุม กล่าวว่า สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความเชื่อมั่น "ครูไทย" ปี 2555 จากคะแนนเต็ม 10 โดยภาพรวมได้ 7.85 ส่วนจุดด้อยครูไทยส่วนใหญ่ระบุว่าวิธีการและเทคนิคการสอนยังไม่ดึงดูดให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น สำหรับการสำรวจความคิดเห็นครู ในเรื่องการศึกษาไทยในสายตาของครู ส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.86 เห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น ส่วนจุดด้อย ร้อยละ 30.36 เห็นว่าเด็กไทยยังขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ อ่อนเรื่องภาษา ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร.

ระดมจัดวันครู นายกฯ เปิดงาน คารวะ 3 ครูผู้สอน โพลชี้จุดด้อยแม่พิมพ์สอนไม่ดึงดูดเด็ก... 9 ม.ค. 2556 10:48 ไทยรัฐ