ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ปิดกิจการได้คืนเงินกรมธรรม์ทันที

  ไทยรัฐออนไลน์15 ธ.ค. 2555 05:15 น.
  SHARE

  คปภ.เดินหน้าแก้ไข 2 กฎหมาย คุ้มครองลูกค้าบริษัทประกันฯล้ม

  นายประเวช  องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้ยกร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่...) พ.ศ. ... แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และพระราชบัญญัติประกันชีวิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมประกันภัยในระยะยาว คุ้มครองผู้เอาประกันภัยและเจ้าหนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยได้ทันท่วงที ที่บริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือคำสั่งปิดกิจการ

  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 1.กำหนดให้กองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต ชำระหนี้ให้กับผู้เอาประกันได้ทันท่วงทีที่บริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งปิดกิจการ โดยกองทุนฯ สามารถนำหลักทรัพย์และเงินสำรองที่วางไว้กับสำนักงาน คปภ.มาชำระหนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้คดีล้มละลายจะสิ้นสุดเหมือนที่ผ่านมา 2.กำหนดให้กองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต มีอำนาจกู้ยืมหรือออกตราสารการเงินอื่นๆ ได้ เพื่อให้กองทุนฯ มีทรัพย์สินในการชำระหนี้คืนให้กับผู้เอาประกันภัย 3.กำหนดให้กองทุนประกันวินาศภัย และกองทุนประกันชีวิต ทำหน้าที่เป็นผู้ชำระบัญชี เมื่อ คปภ.แต่งตั้ง

  4.ปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัย โดยในกรณีมีเหตุสมควร คปภ.อาจอนุญาตโดยความเห็นชอบของ รมว.คลัง ให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึง 49% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขฐานะการดำเนินการ หรือสร้างความมั่นคงของบริษัทใด.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้