วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Prefix exo- และ geo-

Prefix exo- และ geo-

  • Share:

ใครอยากเก่งภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องรู้เรื่อง prefix ผมหมายถึง คำที่เอาไปใส่ไว้ในหน้าคำอื่น อย่างคำว่า exo- ที่ออกเสียงว่า เอค-โซะ- ใช้เติมคำนำหน้า ให้ความหมายว่า ภายนอก นอกโลก ในดวงดาว

อย่างคำว่า exo+biology = exobiology ก็คือ การศึกษาเรื่องชีวิตในโลกอื่น หรือ exo+organism = exoorganism ที่หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกอื่น ในบางสังคม บางประเทศไม่ยอมให้มีการแต่งงานกับคนที่อยู่นอกเผ่า หรือนอกวรรณะ การสมรสกับผู้ที่อยู่นอกเผ่าหรือนอกวรรณะ ก็เอา prefix ‘exo-’ มาใช้ด้วย เราจึงเจอคำว่า exogamy เอ็กซอก-เกอะมิ

หรืออย่างคำว่า geo- จี-โอะ- คำนี้เอาไปเติมหน้าคำ ก็ให้ความหมายว่า พื้นแผ่นดิน ธรณี หรือ ภูมิ อย่างเช่น geology ก็คือ วิชาที่ว่าด้วยประวัติของพิภพ แปลเป็นภาษาไทยกันว่า ภูมิวิทยา หรือธรณีวิทยา อีกคำหนึ่งซึ่งเราเจอกันบ่อยมากก็เช่น geography จีออก-เรอะฟิ ที่หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยลักษณะและสภาพบนพื้นผิวโลก หรือภูมิศาสตร์

Geopolitics จีโอะพอล-อิทิคซ ก็คือ การเมืองโดยอาศัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก ส่วนใหญ่จะใช้ในความหมายของความพยายามขยายดินแดนของประเทศโดยอ้างภูมิศาสตร์.

 

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้